Giáo Dục

Huyện Tam Đảo: Chấn chỉnh công tác thu, chi trong trường học

Thứ Tư, 27/02/2019

Qua báo cáo kiểm tra của các cơ quan chức năng và phản ánh của các địa phương, một số trường học trên địa bàn huyện Tam Đảo chưa thực hiện nghiêm túc các quy định, nguyên tắc, hướng dẫn các khoản thu, mức thu đối với học sinh, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Trước thực trạng đó, UBND huyện Tam Đảo đã có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của UBND huyện về các khoản thu trong trường học; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định, hướng dẫn của UBND huyện, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu trái nguyên tắc, không đúng quy định; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các đơn vị để xảy ra vi phạm; yêu cầu khắc phục, nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những vi phạm đã xảy ra trong thời gian qua, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm trong thời gian tới. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi trong trường học.

Ngọc MaiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: