Giáo Dục

Chủ động xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn mới

Thứ Ba, 29/12/2020

Hiện 100% trường học trên địa bàn tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia (CQG). Trên cơ sở đó, ngành Giáo dục tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp xây dựng trường đạt CQG giai đoạn 2021 - 2025 theo các tiêu chí mới của Bộ GDĐT.

Trường mầm non Hoa Mai, huyện Bình Xuyên đang được đầu tư xây dựng để đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học 2021 - 2022.

Tới Trường mầm non Hoa Mai, huyện Bình Xuyên vào những ngày cuối năm, chúng tôi cảm nhận được sự phấn khởi của cán bộ, giáo viên khi dãy nhà phòng học, phòng chức năng và khu vực bếp ăn bán trú của trường đang được xây dựng.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Theo kế hoạch, năm học 2021 - 2022, nhà trường đến hạn công nhận lại trường đạt CQG mức độ 2, do đó, ngoài các công trình đang hoàn thiện, năm 2021, nhà trường tiếp tục được UBND huyện đầu tư xây dựng mới nhà điều hành, nâng cấp, cải tạo sân trường; Phòng GDĐT cũng bố trí đủ cán bộ, giáo viên theo quy định.

Trước đó, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn về kiểm định chất lượng và đánh giá đối với trường đạt CQG theo tiêu chí mới. Dự kiến, đầu năm 2022, nhà trường sẽ đảm bảo các tiêu chí trường đạt CQG theo Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT”

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, huyện Bình Xuyên có 38/52 trường học xây dựng CQG mức độ 2, đạt 75%. Trưởng Phòng GDĐT huyện Bình Xuyên Nguyễn Thị Thu Hường cho biết: "Phòng GDĐT đã rà soát và xây dựng cụ thể kế hoạch các trường đến thời hạn công nhận đạt CQG; đồng thời, tham mưu UBND huyện xây dựng Đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2025 và có nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường trong lộ trình đạt CQG giai đoạn 2021 - 2025.

Đến nay, nhiều dự án đang được triển khai, như dự án mở rộng diện tích và xây dựng thêm các hạng mục cho Trường mầm non Hương Canh, Trường mầm non Sơn Lôi, Trường mầm non Bá Hiến….; chuyển Trường tiểu học Hương Sơn ra địa điểm mới đảm bảo đạt CQG về cơ sở vật chất".

Đối với các huyện, thành phố khác, căn cứ vào chỉ tiêu Sở GDĐT giao cũng đã xây dựng kế hoạch trường đạt CQG giai đoạn 2021- 2025, sau đó, tham mưu các cấp, các ngành quan tâm đầu tư các điều kiện và chỉ đạo các nhà trường nỗ lực thực hiện các tiêu chí của trường CQG giai đoạn mới.

Xây dựng trường học đạt CQG là chủ trương lớn, mang tính chiến lược của tỉnh nói chung và ngành Giáo dục tỉnh nói riêng, bởi khi chuẩn hóa về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viênlà những điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Giai đoạn 2016 - 2020, 100% trường học trên địa bàn tỉnh đã đạt CQG trước năm 2020, hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Từ nền tảng đó, năm 2020, Sở GDĐT căn cứ vào mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và điều kiện thực tế của các nhà trường để xây dựng chỉ tiêu trường đạt CQG giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, đến hết năm 2025, tối thiểu 70% số trường trên địa bàn tỉnh đạt CQG. Chỉ tiêu này được phân bổ đối với từng cấp học.

Cụ thể, bậc mầm non xây dựng 117 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 71,8%; cấp tiểu học xây dựng 108 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 72,5%; cấp THCS, liên cấp tiểu học và THCS xây dựng 106 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 71,1%; cấp THPT xây dựng 21 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 72,4%.

Đặc biệt, giai đoạn 2021 - 2025, việc xây dựng trường đạt CQG thực hiện theo các Thông tư 17, 18, 19 của Bộ GDĐT với các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt CQG đối với trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và trường mầm non; trong đó, các tiêu chí đều yêu cầu cao hơn và gắn liền giữa công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục với công nhận trường đạt CQG.

Vì vậy, Sở GDĐT đã mời chuyên gia của Bộ GDĐT tập huấn cho CBQL, giáo viên về tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT; đồng thời, thành lập các đoàn đánh giá ngoài theo các Thông tư 17, 18, 19 của Bộ GDĐT đối với các đơn vị giáo dục, các nhà trường.

Sở GDĐT cũng tích cực tham mưu UBND tỉnh và chỉ đạo các Phòng GDĐT, các nhà trường tham mưu, đề nghị UBND các cấp chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và các điều kiện để tập trung xây dựng các trường đạt CQG theo kế hoạch gắn liền với lộ trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Xây dựng trường học đạt CQG là yêu cầu tất yếu và là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh. Để hoàn thành kế hoạch xây dựng trường đạt CQG giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương cần tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ, toàn diện các điều kiện cho các nhà trường; các trường cần nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý, dạy học, xây dựng quan hệ tích cực giữa nhà trường với gia đình, xã hội

Bài ảnh: Minh Hường


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Bài đọc nhiều