Giáo Dục

Tuyển dụng thêm giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non

Thứ Sáu, 30/11/2018

Toàn tỉnh hiện thiếu hơn 1.000 giáo viên mầm non, hơn 500 giáo viên tiểu học so với định mức tối đa giáo viên/lớp. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản số 9303/UBND-TH2 về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Theo đó, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao, UBND các huyện, thành phố xây dựng và công bố chỉ tiêu, tổ chức tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non thuộc huyện, thành phố. Việc tuyển dụng giáo viên năm 2018 được thực hiện bằng hình thức thi tuyển. Đề thi, ngày thi và công tác chấm thi được thực hiện thống nhất chung toàn tỉnh.

Các thí sinh dự tuyển sẽ trải qua 4 môn thi, gồm: Kiến thức chung; chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; ngoại ngữ; tin học văn phòng. Kết quả thi là tổng điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ. Điểm bài thi ngoại ngữ và tin học văn phòng chỉ là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm.

Người trúng tuyển phải là người tham dự đủ các bài thi, mỗi bài thi phải đạt từ 50/100 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) và có kết quả thi cao hơn theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng và hợp đồng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 3/12/2018 - 7/1/2019. Dự kiến kỳ thi tuyển sẽ diễn ra trong 2 ngày 21-22/1/2019.

Với việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần giảm bớt khó khăn, áp lực về biên chế cho ngành GD&ĐT, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh trong thời gian tới.

Thúy NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: