Giáo Dục

Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Thứ Hai, 26/11/2018

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh xác định là nhiệm vụ xuyên suốt nhằm động viên mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo tích cực học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thi đua đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá… góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT” trên địa bàn.

Giờ học theo mô hình VNEN của học sinh Trường tiểu học Khai Quang (Vĩnh Yên)

Để phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, ngay từ đầu năm học, Công đoàn ngành GD&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, phát động và hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách khoa học, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Phong trào được triển khai gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Hai không”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”…

Nội dung của các phong trào được cụ thể hóa, phù hợp với chuyên môn của mỗi cấp học và nhiệm vụ của mỗi cán bộ, giáo viên. Công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn thể cán bộ, giáo viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn của phong trào.

Đặc biệt, công đoàn đã phối hợp làm tốt công tác thi đua khen thưởng; chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho mỗi cán bộ, giáo viên đăng ký thi đua trên cơ sở nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu năm học. Việc đánh giá thi đua khen thưởng đảm bảo công khai, khách quan, đúng quy trình. Công tác tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào đảm bảo thường xuyên, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành, khích lệ tinh thần thi đua, sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên.

Phong trào đã động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của ngành tích cực học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến nay, trình độ đào tạo trên chuẩn của cán bộ, giáo viên tăng nhanh ở tất cả các bậc học (bậc mầm non đạt 90,4%; tiểu học đạt 95,2%; THCS đạt 82,5%; THPT đạt 31,5%); toàn ngành có hơn 1.000 cán bộ quản lý, giáo viên đã và đang được đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, mỗi nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên đã chủ động đề xuất các sáng kiến, giải pháp cụ thể để đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện, toàn ngành có 815 nhóm "Nhà giáo cùng nhau phát triển” với gần 3.000 cá nhân đăng ký tham gia để hỗ trợ nhau cùng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Các hoạt động thiết kế bài giảng E-Learning, dạy học theo chủ đề tích hợp, sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm… được triển khai rộng rãi với mục tiêu tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả giờ dạy, phát huy tính chủ động, tích cực, năng lực tư duy của học sinh.

Năm học 2017 - 2018, toàn ngành có 1.992 sản phẩm ở các cấp học tham gia thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp tỉnh. Tại cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp quốc gia, Vĩnh Phúc đạt 18 giải (2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải Khuyến khích). Trong năm học 2017 - 2018, bậc trung học có hơn 116.000 tiết học ứng dụng công nghệ thông tin và hơn 42.600 sản phẩm ứng dụng công nghệthông tin được giáo viên tự làm và sưu tầm. Qua đó, từng bước xây dựng kho học liệu số, bài giảng E-Learning, bài trình chiếu, video, hình ảnh, phần mềm thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng và các học liệu điện tử khác phục vụ công tác giảng dạy.

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã có sức lan tỏa , khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, góp phần tích cực nâng cao chất lượng GD&ĐT của tỉnh. Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh luôn được giữ vững; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước với những thành tích đạt được tại các cuộc thi, sân chơi trí tuệ trong nước và khu vực.

Thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngành GD&ĐT sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong từng giai đoạn cụ thể, lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động khác. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay trong thực hiện phong trào, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phong trào.

Bài, ảnh: Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: