Giáo Dục

Sử dụng hệ thống học và thi trực tuyến ở tất cả các môn học

Thứ Sáu, 30/10/2020

Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia trong ngành Giáo dục, triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ “về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025”, năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động.

 

 

 

 

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ sử dụng hệ thống học và thi trực tuyến (tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn) nhằm hỗ trợ việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá trong tất cả các môn học.

Đồng thời, Sở cũng sẽ xây dựng ngân hàng câu hỏi, phần mềm khảo thí và các điều kiện cần thiết để triển khai phương thức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá học sinh nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng, tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

Để thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin và quan tâm đến việc dạy môn tin học hiệu quả, thiết thực; khuyến khích các đơn vị sử dụng đồng thời nhiều nhà mạng khác nhau; đầu tư thiết bị bảo mật cho hệ thống mạng và phần mềm bản quyền cho máy tính của đơn vị.

Các đơn vị, trường học có trách nhiệm thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị công nghệ thông tin cá nhân...

Cẩm Giang (Theo hanoimoi.com.vn)
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Bài đọc nhiều