Giáo Dục

Để Giáo dục- Đào tạo Vĩnh Phúc bứt phá

Thứ Bảy, 17/10/2020

Kỳ II: Cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn xã hội

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho ngành GDĐT, mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã trực tiếp đối thoại với hơn 500 cán bộ quản lý giáo dục các cấp học trong toàn tỉnh để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của những người trực tiếp thực hiện sứ mệnh đổi mới GDĐT. Đại diện lãnh đạo một số trường học, địa phương cũng đã "hiến kế" nhiều giải pháp, tạo đà cho giáo dục Vĩnh Phúc phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với các cán bộ quản lý giáo dục, nhiều vấn đề bất cập được tháo gỡ, đưa lĩnh vực giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển. Ảnh: Dương Chung

Nguyên nhân của những tồn tại, bất cập

Theo lãnh đạo Sở GDĐT, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của ngành là công tác tham mưu của cán bộ quản lý cấp sở, cấp phòng còn hạn chế, chưa chủ động; thực trạng về GDĐT chưa được báo cáo đầy đủ, kịp thời đến lãnh đạo các cấp, nhất là những vấn đề tồn tại, yếu kém của GDĐT của địa phương để uốn nắn kịp thời.

Số lượng biên chế công tác tại Phòng GDĐT hiện nay ít, không đáp ứng được khối lượng công việc. Công tác phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp chưa được thực hiện thường xuyên.

Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục còn bất cập. Sở GDĐT chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng GDĐT, tuy nhiên, chỉ quản lý trực tiếp khối THPT (chưa đến 6% đầu mối), còn lại thuộc quản lý của UBND cấp huyện.

Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý thiếu năng lực, không phát huy được sức mạnh tập thể đội ngũ giáo viên còn diễn ra. Công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm chưa kịp thời, chưa nghiêm dẫn đến "nhờn kỷ cương, nhờn luật" và tiếp tục sai phạm.

Công tác tuyển dụng bất cập, chưa hợp lý, nhiều cơ quan tham gia vào quá trình tuyển dụng, bố trí, sử dụng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục làm cho ngành bị động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bệnh thành tích trong giảng dạy, công tác thi, kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng, kiểm định chất lượng, trường chuẩn quốc gia còn diễn ra; đánh giá xếp loại công chức, viên chức còn nể nang, cảm tính, chưa bám sát tiêu chí, quy trình để đánh giá.

Nguồn lực đầu tư cho giáo dục tuy lớn, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu do số lượng trường lớn, trải rộng khắp tỉnh; trong thời gian dài, nhận thức về vai trò, tính cấp thiết của công trình vệ sinh, nước sạch trong nhà trường chưa đầy đủ, dẫn đến việc đầu tư cho các công trình này chưa được quan tâm đúng mức.

Thu nhập từ lương của hầu hết công chức, viên chức trong ngành chưa đảm bảo cuộc sống, nhiều giáo viên phải làm thêm công việc ngoài giảng dạy để có thêm thu nhập.

Cùng với đó, mặt trái của cơ chế thị trường cũng ảnh hưởng đến mọi hoạt động của các cơ sở giáo dục. Sau vấn nạn bạo hành bác sĩ, đến lượt giáo viên - một nghề vẫn được xem là cao quý nhưng cũng đang phải đối mặt với tình trạng bạo hành ngày càng gia tăng. Phụ huynh không phối hợp, bàn bạc với giáo viên trong việc dạy dỗ con em mình...

Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Trong 5 năm tới, quy mô học sinh tăng mạnh ở cấp THCS, THPT là thách thức lớn đối với ngành GDĐT, nhất là về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Nhằm thực hiện có hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, ngành GDĐT đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra nhiều giải pháp, đồng thời, đề nghị với tỉnh một số vấn đề.

Đặc biệt, mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã trực tiếp đối thoại với hơn 500 cán bộ quản lý giáo dục các cấp học trong toàn tỉnh để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, có kiến nghị, đề xuất với tỉnh những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành GDĐT, Giám đốc các sở ngành liên quan (Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ytế….) và Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cùng tham dự để lắng nghe và có cái nhìn đầy đủ nhất về sự nghiệp GDĐT của tỉnh, của địa phương mình; xem trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của cấp, của ngành đã quan tâm đến giáo dục như thế nào?. Để thấy được GDĐT không còn là chuyện của riêng ngành Giáo dục, mà là trách nhiệm của cả xã hội, của mỗi gia đình, theo đúng tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương “Giáo dục và đào tạo là là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”.

Tại buổi đối thoại đã có nhiều ý kiến, kiến nghị của các nhà trường xung quanh 5 vấn đề trọng tâm như các chủ trương, chính sách của của tỉnh đang thực hiện có những bất cập gì cần điều chỉnh, bổ sung, nhất là các chính sách về phân cấp đầu tư; chính sách về tài chính; chính sách khuyến khích phát triển giáo dục ngoài công lập… Những vấn đề gì vướng mắc cần ban hành chính sách mới?. Vấn đề về đội ngũ và chính sách đối với nhà giáo: Biên chế, tuyển dụng, thu hút, thuyên chuyển, mức thu nhập cho đội ngũ giáo viên, nhân viên (nhất là đối với giáo viên mầm non; giáo viên dạy văn hóa cấp tiểu học; giáo viên chủ nhiệm…).

Vấn đề về nâng cao chất lượng giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông mới; về bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ cho giáo viên; dạy tin học, ngoại ngữ cho học sinh. Vấn đề về nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh - trách nhiệm của nhà trường, gia đình, của cấp ủy, chính quyền địa phương?.

Vấn đề về giáo dục lịch sử địa phương; các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp… Một số vấn đề về xã hội hóa trong giáo dục; về dạy thêm, học thêm; về chủ thể, mối quan hệ giữa ngành và cấp trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở địa phương đã được giải đáp thỏa đáng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, tri thức, trí tuệ của con người và kỹ năng lao động trở thành lợi thế phát triển lớn nhất của mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Phát triển kinh tế tri thức là mục tiêu hướng tới của Vĩnh Phúc. Giáo dục có trách nhiệm tạo ra nền tảng tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghĩa là trực tiếp tạo ra “vốn con người”. Vĩnh Phúc là tỉnh lấy phát triển công nghiệp là nền tảng, song không có nhiều lao động chất lượng cao trong các doanh nghiệp FDI; lao động của Vĩnh Phúc chủ yếu đi làm thuê cho họ…

Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của Vĩnh Phúc đang ở tốp đầu cả nước; thương hiệu giáo dục Vĩnh Phúc chỉ nằm trong tốp đầu ở các kỳ thi thì chưa đủ; 5 đến 10 năm tới, Vĩnh Phúc có bao nhiêu “công dân toàn cầu”?. có bao nhiêu học sinh giỏi trở thành nhà khoa học, doanh nhân, nhà văn, nhà thơ, kỹ sư giỏi… nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh?. Vì vậy, việc tiếp tục nâng cao chất lượng GDĐT là yêu cầu bắt buộc. Tỉnh cũng nhận thức rõ đi kèm với nó phải là cơ chế chính sách phù hợp, đủ mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan xem xét, rà soát ngay toàn bộ các chính sách về GDĐT để báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND ban hành nghị quyết để thống nhất thực hiện. Nghiên cứu bổ sung cơ chế chính sách phù hợp tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách để phát triển và nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như chăm lo đời sống vật chất cho đội ngũ nhà giáo.

Đối với vấn đề phát triển đội ngũ nhà giáo và chăm lo bảo vệ thầy, cô giáo trước những áp lực của xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu để Tỉnh ủy tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021; trong đó đặc biệt quan tâm đến những kiến nghị, đề xuất của ngành GDĐT liên quan đến việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm quy mô phù hợp, hiệu quả; đơn vị nào đã sáp nhập mà hoạt động không hiệu quả, gây khó khăn cho hoạt động dạy và học thì cần xem xét một cách thấu đáo, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Sở GDĐT, UBND các huyện, thành phố, các Phòng GDĐT cần xem xét ngay vấn đề an ninh, an toàn trong trường học; cần có giải pháp cụ thể để không xảy ra bất kỳ vụ việc nào làm tổn hại đến uy tín, danh dự của nhà giáo.

Đối với vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc thực hiện đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ những việc nhỏ, từng thầy, cô giáo, từng cán bộ quản lý giáo dục phải làm gương cho học sinh.

Bí thư Tỉnh ủy giao Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án tổng thể về đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho học sinh; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn - Đội trong trường học; gắn trách nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội vào giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, tránh tình trạng “khoán gọn” cho nhà trường.

Đề xuất cơ chế, chính sách thu hút, phát triển các mô hình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục trải nghiệm, các trung tâm giáo dục tâm lý cho học sinh.

Bí Thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các huyện, thành phố nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương trong các trường học, gắn với giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống dân tộc, lịch sử địa phương cho học sinh.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Bài đọc nhiều