Giáo Dục

Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống trường phổ thông

Thứ Sáu, 14/09/2018

Trên cơ sở kết quả đạt được của việc sáp nhập các trường học, cùng việc đẩy mạnh thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục thực hiện sáp nhập các trường THPT. Sau sáp nhập, toàn tỉnh giảm một số đơn vị trường học, cơ bản chấm dứt tình trạng nhiều trường học trên cùng một địa bàn có quy mô nhỏ, gây lãng phí về bộ máy quản lý cũng như cơ sở vật chất.

Trường THPT Quang Hà (Bình Xuyên) đã ổn định việc dạy và học sau sáp nhập

Theo lộ trình, giai đoạn 2018-2020, toàn tỉnh sẽ giảm 4 trường THPT. Trong đó, năm 2018 giảm 2 trường, với việc sáp nhập Trường THPT Sông Lô và Trường THPT Sáng Sơn; Trường THPT Nguyễn Duy Thì và Trường THPT Quang Hà. Khi thực hiện sáp nhập, các đơn vị phải đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên, nhân viên và học sinh theo quy định; làm tốt công tác tư tưởng đối với CBQL, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh trong việc sáp nhập trường học. Các trường mới sáp nhập tiếp nhận đội ngũ, cơ sở vật chất, thực hiện quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Trong những năm đầu sáp nhập, các trường có 2 phân hiệu để duy trì hoạt động dạy và học. Các trường sẽ sáp nhập nguyên trạng, không tăng biên chế; rà soát, tinh giản biên chế những người không đủ điều kiện, không phù hợp vị trí việc làm; sớm ổn định về tổ chức bộ máy và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Khương Duy, Trưởng Phòng Giáo dục trung học (Sở GD&ĐT) cho biết: “Sáp nhập các trường THPT góp phần đảm bảo tinh gọn bộ máy, phù hợp về vị trí địa lý giữa các trường, tạo điều kiện ổn định quy mô, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, khắc phục hiện tượng chưa cân đối về cơ cấu giáo viên. Từ đó, nâng cao chất lượng tất cả các mặt giáo dục của mỗi trường”.

Trên địa bàn huyện Sông Lô có 3 trường THPT: Bình Sơn, Sáng Sơn và Sông Lô, trong đó, Trường THPT Sông Lô có quy mô học sinh ít thứ 2 toàn tỉnh và có vị trí địa lý gần nhất với Trường THPT Sáng Sơn. Do đó, việc sáp nhập Trường THPT Sông Lô với Trường THPT Sáng Sơn là phù hợp và cần thiết. Sau sáp nhập, trường mới lấy tên là Trường THPT Sáng Sơn, nhà trường có 2 phân hiệu, với diện tích 79.700 m2, gồm 2 nhà rèn luyện thể chất, 1 thư viện, 42 phòng học, 14 phòng học bộ môn có đủ thiết bị dạy học. Quy mô Trường THPT Sáng Sơn mới có 28 lớp, với hơn 1.100 học sinh.

Trước khi sáp nhập, Trường THPT Sông Lô (cũ) có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên (1 Hiệu trưởng, 2 Phó Hiệu trưởng, 24 giáo viên); Trường THPT Sáng Sơn (cũ) có 49 CBQL, giáo viên, nhân viên (1 Hiệu trưởng, 2 Phó Hiệu trưởng, 41 giáo viên). Sau sáp nhập, Trường THPT Sáng Sơn mới có tổng số 77 CBQL, giáo viên, trong đó, có 1 Hiệu trưởng, 4 Phó Hiệu trưởng, 64 giáo viên. Sau sáp nhập, cơ cấu, số lượng CBQL và giáo viên của trường được sắp xếp, phân công công việc phù hợp.

Thầy giáo Đỗ Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Sáng Sơn cho biết: "Ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh về việc sáp nhập điểm trường, nhà trường đã họp bàn, phân công nhiệm vụ đối với từng bộ phận, thành viên trong Ban Giám hiệu; tuyên truyền đến 100% giáo viên, phụ huynh, học sinh về sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của việc sáp nhập trường. Đến nay, giáo viên, học sinh tại 2 phân hiệu của trường đã ổn định tâm lý, tập trung vào việc dạy và học".

Trường THPT Nguyễn Duy Thì cũng là một trong những đơn vị có quy mô học sinh ít và có vị trí địa lý gần với Trường THPT Quang Hà nhất so với các trường THPT khác trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Vì vậy, năm học 2018-2019, Trường THPT Nguyễn Duy Thì đã sáp nhập với Trường THPT Quang Hà, trụ sở chính của trường được đặt tại Trường THPT Quang Hà. Trường có phân hiệu Nguyễn Duy Thì (Trường THPT Nguyễn Duy Thì cũ). Sau sáp nhập, toàn trường có 33 lớp, với hơn 1.160 học sinh. Trường THPT Quang Hà sau sáp nhập có diện tích hơn 61.000 m2, gồm 1 nhà rèn luyện thể chất, 1 thư viện, 46 phòng học, 22 phòng học bộ môn, trong đó, nhiều phòng học bộ môn đã có đủ thiết bị dạy học.

Khi thực hiện sáp nhập, về tổ chức, sẽ chuyển nguyên trạng bộ máy tổ chức, CBQL, giáo viên, nhân viên của 2 trường THPT sáp nhập vào trường THPT mới, sau đó, sắp xếp phù hợp với quy định. Vì vậy, sau sáp nhập, Trường THPT Quang Hà có 92 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó, có 83 giáo viên, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trường THPT Quang Hà có 1 Hiệu trưởng, 3 Phó Hiệu trưởng theo quy định của trường hạng I.

Trước khi sáp nhập, cả 2 trường đều có chung tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ. Sau khi sáp nhập, nhà trường đã điều tiết giáo viên các môn Toán, Sinh học, Hóa học từ Trường THPT Quang Hà sang Trường THPT Nguyễn Duy Thì (cũ); điều tiết giáo viên môn Thể dục từ Trường THPT Nguyễn Duy Thì (cũ) sang Trường THPT Quang Hà... Vì vậy, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ đã được khắc phục; đồng thời, đáp ứng được nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy tại mỗi phân hiệu.

Bước vào năm học mới 2018-2019, Trường THPT Quang Hà đã ổn định tổ chức, công tác dạy và học tiếp tục được tăng cường; đội ngũ giáo viên phấn khởi, có nhiều cơ hội trao đổi, học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Bài, ảnh: Thúy NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: