Giáo Dục

Nâng cao hiệu quả công tác y tế học đường

Thứ Sáu, 21/08/2020

Mới đây, Sở Y tế và Sở GD&ĐT đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Sở GD&ĐT về công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, ngành Y tế và ngành Giáo dục phối hợp đảm bảo các điều kiện về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong trường học theo đúng quy định.

Văn bản ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Sở GD&ĐT về công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đảm bảo các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường trong trường học; đảm bảo các điều kiện về ATVSTP từ bếp ăn bán trú đến việc ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thức ăn cho học sinh và công tác giám sát, kiểm tra việc cung cấp thực phẩm, sữa, nước uống đảm bảo chất lượng; bảo đảm các điều kiện về phòng y tế, nhân viên y tế trường học.

Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục và quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh; xử trí các tình huống bất thường về sức khỏe, tai nạn thương tích đối với cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường; báo cáo công tác y tế học đường định kỳ, đột xuất...

Quy chế phối hợp được ký kết trên nguyên tắc bảo đảm phù hợp và phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ngành Y tế và ngành Giáo dục theo hướng chủ động; đồng thời, đảm bảo tính thống nhất cơ chế, dân chủ, minh bạch, thường xuyên, liên tục và đạt chất lượng trong quá trình phối hợp thực hiện các giải pháp về công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục.

Việc thực hiện quy chế phối hợp góp phần nâng cao chất lượng công tác y tế học đường, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và nâng cao sức khỏe cho trẻ em, học sinh, giúp trẻ em, học sinh phát triển toàn diện về cả thể chất, tinh thần và trí tuệ; nâng cao nhận thức và sự tham gia có hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, ngành Giáo dục và xã hội trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh; tăng cường sự tham gia chủ động của trẻ em, học sinh trong quá trình rèn luyện kỹ năng chăm sóc, nâng cao sức khỏe của cá nhân và cộng đồng.

Minh HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Bài đọc nhiều