Giáo Dục

Năm học 2020-2021: Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Thứ Sáu, 21/08/2020

Phát huy kết quả công tác BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) những năm trước, năm học 2020-2021, BHXH Việt Nam đặt ra mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục.

BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT HSSV; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức.

Đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo kịp thời quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh cho tất cả người dân và HSSV theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT HSSV năm học 2020-2021, tuy nhiên cần căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 tại địa phương để lựa chọn các hình thức truyền thông phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định về phòng, chống dịch.

P.V

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Bài đọc nhiều