Giáo Dục

Từ năm học 2020 - 2021, học sinh bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi đến trường bằng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện

Thứ Sáu, 21/08/2020

Theo số liệu báo cáo của Công ty Nghiên cứu thị trường Việt nam - VINAMR được thực hiện vào tháng 1/2020 và được công bố bởi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGT) về kết quả theo dõi, khảo sát tình hình thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy, xe đạp điện, xe máy điện của học sinh, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạt 33%. Với tỷ lệ đó, so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, Vĩnh Phúc có tỷ lệ bình quân thấp nhất (mức bình quân chung của cả nước là 70% ở 3 cấp học là tiểu học, THCS và THPT).

Vĩnh Phúc có tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy, xe đạp điện, xe máy điện thấp nhất cả nước với 33%.

Trước tình hình đó, ngày 18/8, Sở GD&ĐT đã ban hành kế hoạch tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh trên địa bàn tỉnh. Tất cả học sinh ngồi trên xe máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

Trước ngày khai giảng năm học mới 2020 - 2021, các đơn vị, nhà trường lập danh sách, phân loại phương tiện học sinh sử dụng đến trường để phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội theo dõi hàng ngày việc đội mũ bảo hiểm của các học sinh.

Xây dựng nội quy, kế hoạch triển khai, đưa việc thực hiện quy định về trật tự ATGT nói chung, việc thực hiện pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua, xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh, thi đua giữa các lớp hàng tuần, thi đua giữa các trường theo học kỳ.

Có biện pháp hỗ trợ học sinh quản lý mũ bảo hiểm tại trường; quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp, nghiêm khắc với những trường hợp học sinh vi phạm trật tự ATGT theo mức độ, tần suất vi phạm….

Gắn trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo nâng cao ý thức tuân thủ quy định về trật tự ATGT, không để tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự ATGT nói chung và quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm nói riêng; giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh.

Sở GD&ĐT khuyến khích nhà trường lắp đặt camera quan sát khu vực xung quanh cổng trường nhằm tăng cường giám sát việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm của học sinh, phụ huynh học sinh, xong trước ngày 5/9.

Bên cạnh đó, các cấp quản lý tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh của các cơ sở giáo dục trên địa bàn và kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thiếu ý thức, trách nhiệm trong quản lý, tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trong tháng 9 và các thời điểm cần thiết trong năm học, các nhà trường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an xã/phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập chốt kiểm tra giao thông tại khu vực gần cổng trường thời gian học sinh đến trường và giờ tan học, lập danh sách thống kê các trường hợp vi phạm và hình thức xử lý; phối hợp với chính quyền địa phương, Ban ATGT cùng cấp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, hàng quý về Sở GDĐT.

Ngành GD&ĐT đặt mục tiêu, hết học kỳ I, năm học 2020 - 2021, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đảm bảo nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh đạt ít nhất 85%; hết năm học 2020 - 2021 và các năm học tiếp duy trì tỷ lệ hơn 95% học sinh đội mũ bảo hiểm khi đến trường bằng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện.

Minh Hường

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Bài đọc nhiều