Giáo Dục

Sinh viên sẽ được học vượt, học rút ngắn thời gian chương trình đào tạo

Thứ Ba, 18/08/2020

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật Giáo dục; bảo đảm học sinh, sinh viên được hưởng các quyền và thực hiện các nhiệm vụ trong nhà trường.

Sinh viên nghiên cứu khoa học

Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy sẽ được áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường có đào tạo giáo viên…

Tại dự thảo Thông tư nêu rõ về quyền của học sinh, sinh viên: Học sinh, sinh viên được bảo đảm các quyền theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, được bảo đảm các quyền sau đây, như: Được giáo dục, đào tạo để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng; Được phổ biến nội quy, quy chế, quy định của nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục; các chế độ, chính sách có liên quan đến học sinh, sinh viên; Được học tập trong môi trường giáo dục, đào tạo an toàn, lành mạnh; Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp kiến nghị với nhà trường các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, sinh viên; Được cử người đại diện tham gia hội đồng trường theo quy định…

Đáng chú ý, học sinh, sinh viên có quyền được học vượt, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình đào tạo theo quy chế đào tạo, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Quy chế cũng đề cập đến các nội dung về công tác học sinh, sinh viên, công tác tổ chức quản lý, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên. Trong đó, có mảng hỗ trợ sinh viên với các hoạt động tư vấn học tập, hướng nghiệp, khởi nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ tài chính cho sinh viên.

(Theo nhandan.com.vn)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Bài đọc nhiều