Giáo Dục

Bác sĩ, kỹ sư thời gian học nhiều hơn cử nhân 30 - 60 tín chỉ

Thứ Hai, 17/08/2020

Theo dự thảo về chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học mà Bộ GD&ĐT vừa công bố lấy ý kiến thì Bác sĩ, kỹ sư thời gian học nhiều hơn cử nhân rất nhiều.

Cụ thể, theo dự thảo, khối lượng học tập đối với từng trình độ giáo dục đại học như sau:

Về cấu trúc chương trình đào tạo trình độ đại học, dự thảo yêu cầu nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân phải bảo đảm tối thiểu 24 tín chỉ đối với nội dung giáo dục đại cương, 30 tín chỉ đối với nội dung ngành chính và 15 tín chỉ đối với nội dung ngành phụ (nếu có).

Nếu chương trình đào tạo có cấu trúc kiểu song ngành thì nội dung học tập của ngành chính thứ hai phải bảo đảm tối thiểu 30 tín chỉ và khối lượng học tập của toàn bộ chương trình đào tạo tối thiểu 150 tín chỉ.

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo cấp bằng chuyên sâu, đặc thù có tổng tối thiểu là 150 tín chỉ đối với toàn bộ chương trình thì phải bảo đảm tối thiểu 24 tín chỉ đối với nội dung giáo dục đại cương, 45 tín chỉ đối với nội dung ngành chính và 15 tín chỉ đối với nội dung ngành phụ (nếu có).

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo cấp bằng chuyên sâu, đặc thù có tổng tối thiểu là 180 tín chỉ đối với toàn bộ chương trình thì phải bảo đảm tối thiểu 24 tín chỉ đối với nội dung giáo dục đại cương, 60 tín chỉ đối với nội dung ngành chính và 15 tín chỉ đối với nội dung ngành phụ (nếu có).

Cơ sở đào tạo thực hiện phải công khai chương trình đào tạo trước khi bắt đầu mỗi khóa học trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Thông tư áp dụng đối với đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, không áp dụng đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

(Theo nhandan.com.vn)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Bài đọc nhiều