Giáo Dục

Đẩy mạnh phòng, chống tệ nạn xã hội tại các trường trung học

Thứ Hai, 17/04/2017

Những năm qua, ngành GD&ĐT nói chung, các trường THPT nói riêng đã luôn quan tâm đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH), xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần đảm bảo cho học sinh phát triển toàn diện.

Học sinh Trường THPT Vĩnh Yên tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu pháp luật từ tủ sách pháp luật của nhà trường

Với phương châm “Phòng là chính”, ngành GD&ĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho học sinh về tác hại của các TNXH như ma túy, mại dâm, HIV/AIDS... và các loại tội phạm, như trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, bạo lực ... có thể xâm nhập học đường; lồng ghép, tích hợp các nội dung phòng, chống TNXH vào các môn học Giáo dục công dân, Sinh học, Địa lý, Ngữ văn, Lịch sử...; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, giao lưu văn nghệ về công tác phòng, chống TNXH và tội phạm nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác học sinh…; hàng năm, tổ chức cho học sinh ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự tại trường học và nói không với TNXH.

Thầy Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Yên (thành phố Vĩnh Yên) cho biết: Trên cơ sở những văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho giáo viên và học sinh. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, nổi bật và hiệu quả nhất là hình thức sân khấu hóa. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phòng chống TNXH như ma túy, mại dâm, bạo lực học đường; đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), phòng chống cháy nổ… Nhà trường chỉ đạo giáo viên các môn học, nhất là môn Giáo dục công dân tích cực tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật cho học sinh. Cùng với đó, nhà trường phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tổ chức các buổi tư vấn nhằm cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản, giới tính cho học sinh; phối hợp với công an thành phố, Công an phường Hội Hợp tổ chức các buổi nói chuyện với học sinh về tác hại, hậu quả của ma túy, mại dâm, các trò chơi trực tuyến…; phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho giáo viên và học sinh. Đặc biệt, nhà trường chú trọng phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý, theo dõi học sinh, kịp thời thông báo, trao đổi và xử lý tình huống khi học sinh gặp những vấn đề khó khăn trong học tập, tư tưởng, tình cảm và liên quan đến các TNXH. Hàng năm, nhà trường đều bổ sung tài liệu cho tủ sách pháp luật, đến nay, tủ sách pháp luật có gần 60 đầu sách với hơn 150 bản sách; đồng thời, đầu tư sách, báo tạp chí và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cho học sinh… Các giải pháp trên không chỉ cung cáp kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống các TNXH cho học sinh mà còn thu hút các em tham gia các sân chơi lành mạnh, tránh xa các TNXH… Vì vậy, mặc dù là đơn vị đóng ở trung tâm thành phố, nhưng nhiều năm qua, Trường THPT Vĩnh Yên không có hiện tượng học sinh vi phạm TTATGT hay vướng vào các TNXH.

Nằm ở huyện miền núi còn khó khăn, nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, chịu ảnh hưởng của một số hủ tục và ít được va chạm, nhưng nhiều năm qua, học sinh Trường THPT Tam Đảo 2 (Tam Đảo) luôn chấp hành các nội quy, quy định của nhà trường. Có được kết quả đó là do nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh. Mỗi tháng, dưới sự chỉ đạo của nhà trường, tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên, tổ chuyên môn tổ chức một chương trình ngoại khóa, trong đó, chú trọng các nội dung giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản, Luật Hôn nhân gia đình, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống bạo lực học đường…; khuyến khích học sinh tìm hiểu tài liệu từ tủ sách pháp luật... Hàng năm, nhà trường tổ chức cho học sinh ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự tại trường học và nói không với TNXH. Khi học sinh vi phạm, nhà trường thông báo cho phụ huynh, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm xử lý tại lớp, sau đó, đưa ra hội đồng kỷ luật nhà trường, thậm chí áp dụng các hình thức kỷ luật nghiêm như đình chỉ học sinh đến trường 1 tuần, xếp hạnh kiểm yếu… Về phía giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn đều tích cực lồng ghép các nội dung phòng chống tệ nạn học đường trong các bài giảng, vận dụng những kiến thức xã hội để nâng cao nhận thức về pháp luật cho học sinh. Bên cạnh đó, các giáo viên luôn gần gũi, động viên, chia sẻ tâm tư, tình cảm ở lứa tuổi dậy thì, góp phần giúp học sinh tháo gỡ khó khăn và có định hướng đúng đắn, lành mạnh, không sa vào TNXH…

Đồng chí Võ Hồng Vân, Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên, Sở GD&ĐT cho biết: Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống TNXH và có nhiều giải pháp thu hút học sinh tham gia các sân chơi lành mạnh, nên những năm qua, 100% trường học, cơ sở giáo dục trong tỉnh không có đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV; hầu hết học sinh có ý thức xây dựng các mối quan hệ tình bạn, tình yêu lành mạnh; nắm được kiến thức cơ bản về TNXH, sức khỏe giới tính, các loại tội phạm và tác hại của ma túy, mại dâm, bạo lực học đường, nghiện trò chơi trực tuyến… Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống TNXH trong trường học còn hạn chế, nên các hoạt động tuyên truyền chủ yếu được lồng ghép trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, ngoại khóa và các chiến dịch, ngày lễ... chứ chưa được tổ chức thành các chuyên đề chuyên sâu.

Trong thời gian tới, để công tác phòng, chống TNXH trong học đường đạt hiệu quả cao, các trường học, đặc biệt là các trường THPT tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh trước các TNXH; tăng cường và đổi mới các hoạt động giáo dục pháp luật, giới tính cho học sinh; khuyến khích cán bộ, giáo viên tự học hỏi trao đổi kinh nghiệm nâng cao chuyên môn về cách phòng, chống TNXH và các loại tội phạm để phục vụ công tác giảng dạy cho học sinh…

Bài, ảnh Minh HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: