Giáo Dục

Thị xã Phúc Yên: Phấn đấu 100% các trường đạt chuẩn Quốc gia

Thứ Tư, 29/03/2017

Tính đến tháng 3/2017, trên địa bàn thị xã Phúc Yên có 35/40 trường học các cấp đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 87,5%. Trong đó: Bậc mầm non 12/14 trường, đạt 85,7%; bậc tiểu học 14/15 trường, đạt 93,3%; bậc THCS 9/11 trường, đạt tỷ lệ 81,8%.

Năm 2017, phòng GD&ĐT thị xã Phúc Yên tiếp tục chỉ đạo các trường chưa đạt chuẩn hoàn thiện các tiêu chuẩn của trường chuẩn, đồng thời phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Năm 2017, thị xã Phúc Yên phấn đấu có thêm 4 trường đạt chuẩn Quốc gia, đó là: Trường THCS Phúc Yên, Trường tiểu học Xuân Mai, Trường mầm non Xuân Mai và Trường mầm non Đồng Xuân, đạt tỷ lệ 100% (Trường mầm non Trưng Trắc đã có kế hoạch sáp nhập vào Trường mầm non Hoa Hồng).

Thúy NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: