An ninh - Quốc phòng » Quân sự
Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân
Thứ Ba, 10/01/2017   trong mục An ninh - Quốc phòng

Ngày 15/12/2015, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Nghị định số 129/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) với nhiều điểm đổi mới. Những năm trước, việc tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ CAND được chia làm 2 đợt, từ năm 2016, Nghị định số 129 của Chính phủ quy định việc tuyển chọn được thực hiện 1 đợt trong năm

Hiệp đồng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Ngày 21/12/2016, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017.


Đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Quyết thắng

Nhiều năm qua, Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh.


Những năm qua, Trường Dân tộc nội trú tỉnh luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng tự vệ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, phục vụ tốt hoạt động dạy, học và giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn đơn vị quản lý, xứng đáng là điểm sáng trong xây dựng lực lượng tự vệ của thành phố Vĩnh Yên.

Ban CHQS huyện Sông Lô: Thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội

Bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, các cấp, ngành và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Sông Lô thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội

Khi lính tăng làm “Dân vận khéo”

Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng Thiết giáp đóng trên địa bàn xã miền núi Minh Quang, huyện Tam Đảo.

Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác dân vận

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Ban CHQS huyện Vĩnh Tường triển khai tích cực, toàn diện với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


“Tuyển đủ quân, chất lượng cao, tuyển người nào, chắc người đó”

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là tuyển quân) hàng năm là nội dung quan trọng trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng của mỗi địa phương, đơn vị.

Diễn tập KVPT tỉnh Vĩnh Phúc 2016: Thành công và an toàn

Xây dựng Khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc là chủ trương chiến lược, thể hiện sự nhất quán quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Quán triệt sâu sắc điều đó và ý thức được vị trí quan trọng của tỉnh trong thế phòng thủ của Quân khu 2 và cả nước, những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc theo đúng định hướng chỉ đạo, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của tỉnh và đạt được kết quả tương đối toàn diện.

Vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh 1 bên 3 cấp đang đến gần; trong đó, diễn tập thực binh bắn chiến đấu, bắn đạn thật là một nội dung quan trọng không thể thiếu. Những ngày qua, việc đảm bảo tốt nhất về VKTBKT cho diễn tập KVPT đang là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, chỉ huy Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh chú trọng.