An ninh - Quốc phòng » Quân sự

Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang tỉnh

Thứ Ba, 02/07/2019

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật đối với đời sống xã hội nói chung và lực lượng vũ trang (LLVT) nói riêng, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của trên, nhất là Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 42/2016/TT-BQP ngày 30/3/2016 của Bộ Quốc phòng về quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng;đồng thời, xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) vào Nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng năm, 6 tháng, quý; quan tâm chỉ đạo chặt chẽ các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự thống nhất trong toàn đơn vị.

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch phổ biến, giáo dục hằng năm của Hội đồng PHPBGDPL Quân khu; Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành phổ biến giáo dục pháp luật sát với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng đối tượng. Hội đồng PHPBGDPL thường xuyên được quan tâm chỉ đạo kiện toàn đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý.

Hằng năm, thành viên Hội đồng PHPBGDPL được tham gia tập huấn về các nội dung bộ luật, văn bản mới do Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tổ chức. Hội đồng PHPBGDPL tỉnh cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan pháp chế Quân khu và của tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc và hiệu quả; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong cơ quan, đơn vị chặt chẽ, nghiêm túc.

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong LLVT tỉnh; tổ chức giáo dục, PHPBGDPL theo đúng nội dung, quy định, hướng dẫn của trên. Lực lượng thường trực tổ chức học tập, quán triệt giáo dục tập trung trong thời gian chương trình huấn luyện hằng tháng là 64 giờ; lực lượng dự bị động viên tổng thời gian 27 giờ; dân quân tự vệ tổng thời gian 36 giờ. Hội đồng PHPBGDPL Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các Ban CHQS huyện, thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện, Thành ủy, Phòng Văn hóa; cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là các thanh niên đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chính vì vậy, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh luôn đạt 100% chỉ tiêu đề ra, không có hiện tượng trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Cấp ủy, Bộ CHQS tỉnh, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong LLVT tỉnh thường xuyên nêu cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật một cách chặt chẽ, sát với thực tế từng cơ quan, đơn vị; trong đó, luôn coi trọng chỉ đạo công tác hướng dẫn, kiểm tra, phúc tra, theo dõi, bám nắm, giúp đỡ các đơn vị, kịp thời phát hiện những việc làm tốt, những kinh nghiệm hay để nhân rộng, cũng như phát hiện những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn để uốn nắn và giải quyết kịp thời.

Chủ động xây dựng kế hoạch về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn chủ đề tuyên truyền trong Ngày Pháp luật, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 100% các đối tượng trong đơn vị, kết hợp các biện pháp chủ động xây dựng con ng­ười và chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, coi đây là nhiệm vụ thư­ờng xuyên, lâu dài của mỗi cấp và mọi cán bộ, đảng viên. Duy trì và thực hiện nghiêm quy chế tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở đơn vị cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục th­ường xuyên, giáo dục theo từng nhiệm vụ, trong từng giai đoạn; tổ chức duy trì chế độ đọc báo, thông báo và nói chuyện thời sự, nghe đài, xem truyền hình đúng quy định. Chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dư­ỡng, phân công giáo viên, chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất thông qua giáo án, bài giảng theo phân cấp.

Từ nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PHPBGDPL nên trong những năm qua, tình hình chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định của đơn vị của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh được nâng lên; số vụ vi phạm kỷ luật thông thường và nghiêm trọng giảm; những vấn đề vướng mắc nảy sinh cơ bản được giải quyết...

Đại tá Nguyễn Việt Đức

(Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: