An ninh - Quốc phòng » Quân sự

Sẵn sàng cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Thứ Sáu, 14/10/2016

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) 1 bên 3 cấp là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2016. Để giúp bạn đọc có những thông tin chính xác, kịp thời về công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập KVPT tỉnh, Báo Vĩnh Phúc có cuộc phỏng vấnĐại tá Đỗ Văn Quyền, Phó Chỉ huy Trưởng kiêm Tham mưu Trưởng, Bộ CHQS tỉnh về vấn đề này.

Đồng chí cho biết khái quát nội dung của cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm nay?

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh 1 bên 3 cấp năm nay diễn ra với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương”. Cuộc diễn tập KVPT gồm 2 nội dung chính: Diễn tập cơ chế và diễn tập thực binh, chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ.

Đồng chí cho biết Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện công tác phối hợp trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập như thế nào?

Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2016, Chỉ thị 15 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 06 về tổ chức diễn tập KVPT tỉnh 1 bên 3 cấp. Ngay sau khi có Chỉ thị của cấp trên, với vai trò nòng cốt, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng và xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong năm 2016. Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập đến các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập, cơ quan Ban chỉ đạo diễn tập ban hành 40 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị diễn tập. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập như: Tập huấn lý luận về xây dựng KVPT, xây dựng kế hoạch B (kế hoạch đảm bảo tác chiến phòng thủ); hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng văn kiện kế hoạch B, thẩm định, trình cấp trên phê chuẩn đúng quy định; hướng dẫn soạn thảo đề cương thứ tự, nội dung hành động của lãnh đạo, cơ quan các sở, ban, ngành, đoàn thể trong diễn tập KVPT làm cơ sở phục vụ luyện tập, diễn tập; chỉ đạo Trung đoàn 834 hoàn chỉnh văn kiện thực binh bắn chiến đấu tiến công; phối hợp với Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập thực binh A2 và tổ chức huấn luyện lực lượng thực binh; chỉ đạo huyện Bình Xuyên xây dựng hoàn thiện hệ thống văn kiện diễn tập. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát xây dựng kế hoạch tổ chức sở chỉ huy diễn tập tại các địa điểm dự kiến như: Sở chỉ huy thường xuyên, Bộ CHQS tỉnh; Sở chỉ huy căn cứ chiến đấu giả định tại thôn Bản Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo; Sở chỉ huy diễn tập thực binh A2 tại Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện vật chất, bảo đảm thông tin cho diễn tập. Bên cạnh đó, trong công tác phối hợp, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập kiểm tra, đôn đốc, kịp thời bổ sung, điều chỉnh các vấn đề còn vướng mắc ở các đơn vị, địa phương và thống nhất các tình huống, phương án tác chiến giữa các đơn vị, địa phương.

Xin đồng chí cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập đã được tỉnh thực hiện như thế nào?

Trên kinh nghiệm các cuộc diễn tập những năm trước đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập ngay sau khi nhận nhiệm vụ diễn tập KVPT. Tính đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện công tác chuẩn bị cho diễn tập, đạt 99% kế hoạch. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện. Đến nay, hệ thống văn kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể đã hoàn thành xong 100%. Về cơ sở vật chất phục vụ cho diễn tập như: Sở chỉ huy thường xuyên, sở chỉ huy căn cứ chiến đấu giả định đã cơ bản hoàn tất. Thao trường bắn chiến đấu tiến công cấp tiểu đoàn và khu vực diễn tập thực binh A2được đảm bảo tốt, sẵn sàng cho diễn tập thực binh. Hệ thống công sự trận địa đúng tiến độ phục vụ diễn tập bắn đạn thật. Hệ thống máy thông tin liên lạc ở các địa điểm diễn tập đã được bố trí thiết bị đầy đủ, đảm bảo đường truyền liên lạc thông suốt. Hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo quân khu, tỉnh, đại biểu tham quan ở các vị trí sở chỉ huy khu A, Bộ CHQS tỉnh, huyện Bình Xuyên, xã Quất Lưu và tham quan bắn chiến đấu tại thao trường Bản Long, tham quan khu vực thực binh A2 tại Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc đã lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống trình chiếu 3D phục vụ báo cáo kế hoạch tác chiến. Lực lượng quân nhân dự bị, dân quân tự vệ được rà soát và nắm nguồn chặt chẽ, đảm bảo quân số đúng theo kế hoạch.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đã sẵn sàng bước vào diễn tập KVPT tỉnh năm 2016 với quyết tâm đạt kết quả cao nhất, đạt được yêu cầu, mục đích đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !

Bình Duyên (thực hiện)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: