An ninh - Quốc phòng » Quân sự

Công tác dân vận ở Trường Quân sự Quân khu 2

Thứ Hai, 27/01/2014

Giúp dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm đường, xây cầu, khắc phục hậu quả thiên tai, tu sửa các công trình công cộng, tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước cho dân tộc thiểu số,... là những việc làm đã được các cán bộ, chiến sỹ của Trường Quân sự Quân khu 2 đã và đang thực hiện.

Quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối công tác vận động quần chúng của Đảng, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Dân vận, trong những năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám Hiệu trường Quân sự Quân khu 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác Dân vận, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp dân xoá đói giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội, góp phần ổn định, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tình đoàn kết quân dân và uy tín của “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được tăng cường. Qua hoạt động phối hợp huấn luyện, làm công tác dân vận, Nhà trường đã để lại nhiều ấn tượng với hình thức như: Tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp dân tu sửa đường giao thông , kênh mương, trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia thực hiện các cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, trong dịp lễ, tết các đơn vị đều tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, chiến sỹ, giúp chính quyền địa phương quản lý trật tự, không xảy ra các vấn đề trong dịp lễ, tết này. Ngoài ra còn tổ chức thăm hỏi tặng quà, chúc tết các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao.

Trong quá trình tổ chức tuyên truyền vận động giáo dục đã kết hợp sử dụng linh hoạt các hình thức mang lại hiệu quả: Tham gia Hội trại truyền thống Tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc, hội thi, hội diễn văn hóa văn nghệ TDTT, thi tìm hiểu, tổ chức ngày thơ, thi tuyên truyền viên trẻ về phòng chổng ma túy, HIV-AIDS, chiếu phim lưu động... Bên cạnh đó, Nhà trường chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các hội nghị đoàn kết quân dân trên địa bàn để thống nhất nội dung, biện pháp hoạt động; trên các lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị địa bàn; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Theo Đại tá, Chính ủy nhà trường Nguyễn Công Bính, hoạt động công tác dân vận của Nhà trường luôn bám sát các nhiệm vụ và các phong trào thi đua chung của đơn vị, gắn kết quả công tác dân vận với bình xét thi đua khen thưởng, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, coi trọng phát triển đảng viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Thông qua các hình thức công tác dân vận như ký kết chương trình phối hợp hoạt động, kết nghĩa, hành quân dã ngoại, diễn tập tổng hợp kết hợp làm công tác dân vận, phòng chống lụt, bão, phòng chống cháy rừng đã nêu cao hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong nhân dân. Giáo dục cho cán bộ, chiên sỹ nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình an ninh chính trị, quan điểm vì dân, kính trọng dân, tôn trọng phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận; củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân. Phát hiện ngăn chặn và giải quyết kịp thời những vướng mắc. Những năm qua, tỷ lệ vi phạm kỷ luật của chiến sỹ, học viên trong khi làm công tác dân vận là 0,03% . Không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật dân vận nghiêm trọng, gây mất đoàn kết quân dân.

Thực hiện Nghị quyết 152 của Quân ủy Trung ương "Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) trong thời kỳ mới", LLVT Trường Quân sự Quân khu II đã tích cực triển khai công tác dân vận, tham gia xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương. Những năm qua, hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ đã về các cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân. Đảng ủy Quân sự Trường Quân sự Quân khu II và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho hàng trăm đối tượng, hàng chục chức sắc, chức việc tôn giáo và già làng, trưởng bản, hàng trăm lượt học sinh, sinh viên... Các cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên đã tham gia tập huấn phòng chữa cháy rừng.

Thực hiện tốt công tác dân vận, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Trường quân sự quân khu 2 đã tạo được mối quan hệ khăng khít máu thịt quân- dân, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trên địa bàn và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần quan trọng cho lực lượng vũ trang hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".

Thu Hà (Trường Quân sự Quân khu)


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: