An ninh - Quốc phòng

Chủ động ứng phó, nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ

Thứ Năm, 28/07/2022

Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 83 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong công tác CNCH được nâng cao.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC tham gia cứu nạn, cứu hộ sự cố cháy, nổ tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên

Để việc triển khai Nghị định số 83 của Chính phủ đạt hiệu quả cao, tỉnh đã thành lập BCĐ về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của BCĐ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Tổ chức hội nghị tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ CNCH cho lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các quy định về công tác CNCH.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng lực lượng có trình độ, năng lực, sức khỏe tốt, có kỹ năng, thao tác; sử dụng thuần thục và bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện CNCH để kịp thời xử lý các tình huống sự cố, tai nạn xảy ra.

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia CNCH, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH.

Các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, hướng dẫn nhân dân những kiến thức, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cơ bản để chủ động thoát nạn trong các trường hợp sự cố, tai nạn và tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chính quy, tinh nhuệ; duy trì hoạt động và tăng cường huấn luyện, trang bị phương tiện cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và củng cố được 1.241 đội dân phòng với hơn hơn 13.500 đội viên, đảm bảo mỗi thôn, tổ dân phố có 1 đội ứng cứu theo đúng quy định; thành lập hơn 4.500 đội PCCC cơ sở và 2 đội PCCC chuyên ngành với tổng số hàng chục nghìn đội viên; huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho gần 37.000 lượt đội viên; hướng dẫn gần 2.000 cơ sở trang bị phương tiện CNCH tại chỗ.

Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 83, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác CNCH được nâng lên rõ rệt. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và lực lượng PCCC cơ sở được củng cố, kiện toàn về biên chế, tổ chức, hoạt động hiệu quả.

Phương tiện phục vụ công tác PCCC&CNCH được trang bị vừa hiện đại, vừa phù hợp với thực tiễn để có thể đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong tình hình mới.

Trong 5 năm (2017 - 2022), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh đã huy động hơn 700 lượt phương tiện cùng hơn 5.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức CNCH gần 200 vụ sự cố, tai nạn.

Trong đó, trực tiếp cứu được 27 người; tìm được 69 thi thể nạn nhân bàn giao cho lực lượng chức năng và gia đình; hướng dẫn thoát nạn cho hơn 1.000 người mắc kẹt trong các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn ra nơi an toàn, tài sản cứu được ước tính gần 540 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện PCCC&CNCH chưa thống nhất gây khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia CNCH chưa thực sự thường xuyên. Các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, sân bãi học tập, tập luyện nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chất lượng huấn luyện, diễn tập chưa cao, khả năng xử lý tình huống, nhất là tình huống sập đổ công trình, dưới nước gặp nhiều khó khăn...

Để thực hiện tốt công tác CNCH, giảm thiểu tối đa những thiệt hại do thiên tai, sự cố, tai nạn gây ra, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các biện pháp PCCC&CNCH.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ CNCH cho lực lượng PCCC tại chỗ.

Bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động CNCH, từng bước đầu tư phương tiện, thiết bị CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC, trang thiết bị bảo hộ cho cán bộ, chiến sĩ khi tham gia CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác CNCH cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp và kiêm nhiệm làm công tác CNCH. Trong đó, tập trung rèn luyện thể lực, nâng cao kỹ năng, chiến thuật... với quyết tâm xây dựng lực lượng PCCC&CNCH chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống xảy ra.

Bài, ảnh: Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: