An ninh - Quốc phòng

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm

Thứ Năm, 30/06/2022

Quán triệt chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố (PCKB) tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý kịp thời các âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh lên phương án tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Ảnh Dương Hà

 

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị định số 39 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37, quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan; Thông tư số 20 của Bộ Công an về công tác vũ trang canh gác các mục tiêu trọng điểm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng, đơn vị nghiệp vụ chủ động xây dựng phương án, kế hoạch; bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện hỗ trợ tăng cường tuần tra, kiểm soát xung quanh các địa bàn, mục tiêu trọng điểm theo danh mục đã được Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh xác định.

Qua đó, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tình huống có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến mục tiêu như: Khiếu kiện đông người, gây rối trật tự công cộng, khủng bố, cháy nổ, phát tán tờ rơi, tài liệu phản động..., tuyệt đối không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong trao đổi thông tin, duy trì nghiêm túc hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên, khách đến liên hệ công tác chấp hành nghiêm các quy định trong công tác bảo vệ mục tiêu, PCKB...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) - Chi nhánh Vĩnh Phúc là mục tiêu trọng điểm (đã được Ban chỉ đạo PCKB tỉnh xác định trong danh mục các địa bàn, mục tiêu trọng điểm về công tác PCKB) cần được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ mục tiêu trọng điểm, Công an tỉnh và NHNN tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh tiền tệ và tài sản do ngành ngân hàng quản lý.

Việc phối hợp chỉ huy, chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ an ninh, an toàn tài sản do ngành ngân hàng quản lý và bảo quản phải đảm bảo nguyên tắc bí mật về lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ của mỗi cơ quan...

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh tiền tệ và tài sản do ngành ngân hàng quản lý, Ban Giám đốc NHNN tỉnh thường xuyên chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCKB, phòng chống tội phạm đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước những nguy cơ khủng bố, phá hoại có thể xảy ra, đảm bảo an toàn hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Duy trì có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan; chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với các phòng, ban, đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh nhằm nắm bắt tình hình liên quan đến công tác đấu tranh PCKB, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu của Công an tỉnh thực hiện công tác tuần tra, canh gác 24/24 giờ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn kho quỹ; không để xảy ra tình huống gây rối, trộm cướp tiền, tài sản của cơ quan, khách hàng đến giao dịch, liên hệ công tác...

Hằng năm, Ban Giám đốc NHNN tỉnh đã chủ động xây dựng, bổ sung, diễn tập cơ chế các phương án chiến đấu PCKB, bảo vệ an toàn tuyệt đối mục tiêu, đặc biệt chú trọng xây dựng xử lý các tình huống, phương án bảo vệ, chống kẻ gian đột nhập đập phá, đốt, cướp kho tiền của ngân hàng...

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của đơn vị, chú trọng đầu tư, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ cho đội ngũ bảo vệ theo quy định.

Qua đó, nâng cao khả năng linh hoạt, thực hiện thành thạo, có sự hợp đồng tác chiến tốt giữa lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu và lực lượng bảo vệ chuyên trách trong công tác đấu tranh PCKB.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức và các biện pháp PCKB, phòng chống tội phạm cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản của cơ quan; tính mạng, tài sản của cán bộ, công chức, người lao động...

Giám đốc NHNN tỉnh Nguyễn Văn Tâm cho biết: Với những giải pháp tích cực đã được triển khai, công tác PCKB, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tại trụ sở NHNN tỉnh và các đơn vị trực thuộc thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực; hoạt động quản lý tiền tệ và tín dụng, ngân hàng; quản lý tài sản, kho quỹ diễn ra ổn định, an toàn...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, thời gian tới, Công an tỉnh tăng cường làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các tình huống, vụ việc liên quan đến hoạt động chống phá, khủng bố của các thế lực thù địch, phản động.

Chú trọng triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn tại các địa điểm đón tiếp, lưu trú của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh; các địa điểm tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng trên địa bàn tỉnh...

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCKB; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCKB trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác PCKB.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với công tác PCKB để đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch. Từ đó, nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: