An ninh - Quốc phòng

Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

Thứ Năm, 23/06/2022

Xác định ma túy là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm về ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh rà soát, phân loại hồ sơ các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Kim Ly

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã bổ sung 1 chương riêng về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; đây là điểm mới, nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng trái phép chất ma túy.

Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Công an, UBND tỉnh về thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các cán bộ chiến sĩ; khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Chỉ đạo lực lượng công an các cấp, nhất là công an cấp xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong rà soát, thống kê, phân loại, đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; phối hợp thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện; lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 184 vụ, 223 bị can phạm tội tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 1,8 kg heroin, hơn 5,4 kg ma túy tổng hợp, 360ml methadon, 2 khẩu súng, 14 viên đạn; lập hồ sơ đưa 61 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc theo quy định. Công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đang được triển khai thực hiện theo quy định mới.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.800 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Hầu hết các xã, phường, thị trấn đã thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy, đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của tệ nạn ma túy; tư vấn về các hình thức cai nghiện; chế độ, chính sách đối với người cai nghiện tự nguyện; hướng dẫn người nghiện làm hồ sơ, thủ tục đi cai nghiện và theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện đến hết thời gian quy định.

Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho hơn 400 người, tạo điều kiện giúp 95 người sau cai nghiện học nghề, giới thiệu việc làm, ổn định cuộc sống.

Trong công tác cai nghiện tập trung, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hiện quản lý hơn 250 học viên. Từ tháng 1/2022 đến nay, cơ sở đã tiếp nhận, điều trị cắt cơn nghiện cho hơn 60 lượt người; tiếp tục liên kết với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức lao động trị liệu cho học viên với các ngành nghề như mộc, cơ khí, may, lắp ghép các sản phẩm nhôm kính…; động viên tinh thần, tư vấn cho học viên về quy trình cai nghiện ma túy, kỹ năng phòng chống tái nghiện, kỹ năng hòa nhập cộng đồng… giúp học viên xóa bỏ mặc cảm, nhanh chóng ổn định, phục hồi sức khỏe và tự tin khi tái hòa nhập cộng đồng.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thiết thực, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy.

Lấy giải pháp phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là quan trọng; tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy.

Chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì mở đợt cao điểm đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đẩy mạnh thực hiện công tác rà soát, thống kê, phân loại, đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy.

Sở LĐ-TB&XH chủ trì hướng dẫn tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định mới; nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng…

Anh PhươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: