An ninh - Quốc phòng

Siết chặt công tác quản lý Nhà nước về khai thác khoáng sản

Thứ Tư, 15/06/2022

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản; ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành chức năng và chính quyền các địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, gắn việc khai thác với sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản.

Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với công an huyện Sông Lô bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên tuyến Sông Lô. Ảnh Trường Khanh

 

Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao phục vụ phát triển KT - XH của tỉnh, năm 2012, Vĩnh Phúc đã xây dựng Đề án quản lý bảo vệ và sử dụng các nguồn tài nguyên của tỉnh và ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 23/4/2012 của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020".

Công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản được chính quyền địa phương các cấp tích cực chỉ đạo; gắn hoạt động tuyên truyền bảo vệ tài nguyên môi trường vào các buổi sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư, tổ liên gia tự quản để người dân hiểu, tích cực tham gia phòng ngừa và cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Lực lượng Công an tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật lưu động về bảo vệ môi trường (BVMT), tài nguyên, khoáng sản xây dựng, củng cố các hòm thư tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật tại các khu dân cư; tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BVMT, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản hiệu quả đối với hàng trăm tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện tham gia khai thác, vận chuyển, kinh doanh tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Nhằm quản lý, bảo vệ hiệu quả tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, từ năm 2011 - 2020, UBND tỉnh, các cơ quan chức năng đã thành lập nhiều đoàn thanh, kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan trung ương trong công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản…

Tính riêng 3 năm 2014 - 2016, Sở TN&MT đã tiến hành 16 cuộc thanh tra, kiểm tra các đơn vị được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản. Năm 2020, tuy bị ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, tỉnh vẫn thực hiện thanh, kiểm tra được 14 đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoáng sản; góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giữ ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho các đơn vị được phép hoạt động khoáng sản và nhân dân địa phương nơi có hoạt động khoáng sản.

Tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Trong năm 2021, Sở TN&MT tập trung đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cá nhân thực hiện việc đóng cửa mỏ đối với các mỏ hết hiệu lực giấy phép; tổ chức kiểm tra định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản theo kế hoạch; phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý các hoạt động khoáng sản trái phép theo chỉ đạo của UBND tỉnh; hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương, dự toán nhiệm vụ khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, Đề cương dự toán Nhiệm vụ Điều tra khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiếp nhận và thẩm định 25 hồ sơ liên quan tới TTHC về khoáng sản bao gồm: Chuyển nhượng quyền khai thác; trả lại giấy phép khai thác; điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản ...

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại một số địa phương có dấu hiệu diễn biến phức tạp; các tổ chức, cá nhân chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng thời hạn công tác cải tạo, phục hồi môi trường và không thực hiện việc đóng cửa mỏ sau khi kết thúc khai thác theo quy định...

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3321 ngày 24/5/2022, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, Công an cấp huyện và Công an cấp xã tăng cường kiểm tra, tuần tra để kịp thời phát hiện và ngăn chặn ngay các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm về khai thác khoáng sản, không để hoạt động khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng và UBND cấp xã nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý theo quy định.

Sở TN&MT tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đóng cửa mỏ đối với các điểm mỏ đã hết hạn và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định. Sở GTVT chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường, thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với phương tiện vận chuyển khoáng sản vi phạm quy định...

Phùng HảiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: