An ninh - Quốc phòng

Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học “An toàn về an ninh trật tự”

Thứ Năm, 12/05/2022

Thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm hay, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp bảo đảm an ninh trật (ANTT) tự ngay từ cơ sở.

Ban Giám hiệu Trường phổ thông Dân tộc nội trú cấp 2 - 3 tỉnh thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình học sinh trên nhóm zalo để có phương án xử lý kịp thời. Ảnh: Minh Hường

Trường phổ thông Dân tộc nội trú cấp 2 - 3 tỉnh hiện có 25 lớp học, với hơn 800 học sinh. Trường có 2 khu ký túc xá 3 tầng, với 64 phòng khép kín, quản lý gần 90 học sinh ở nội trú.

Cô giáo Phan Thị Hằng Hải, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để đảm bảo an toàn về ANTT, nhà trường kiện toàn Ban quản sinh để thực hiện kiểm tra, đôn đốc học sinh chấp hành nghiêm nội quy của khu nội trú; xây dựng hệ thống hồ sơ quản lý học sinh nội trú; bố trí nhân lực trực 24/24h; tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT”.

Nhà trường thường xuyên tuyên truyền đến học sinh về phòng, chống các tệ nạn xã hội; chú trọng triển khai mô hình “Cổng trường an toàn về ANTT”, “Phòng chống bạo lực học đường”; thành lập nhóm zalo để báo cáo, nắm bắt tình hình kịp thời…

Nhờ đó, nhiều năm liền, nhà trường không có tình trạng bạo lực học đường; không có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phạm tội hoặc mắc các tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tích cực. Từ năm 2015 đến nay, nhà trường đều được UBND tỉnh công nhận là đơn vị đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

Không chỉ Trường phổ thông Dân tộc nội trú cấp 2 - 3 tỉnh, việc xây dựng đơn vị đạt chuẩn “An toàn về ANTT” luôn được các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đặc biệt quan tâm.

Theo đó, ngay từ đầu năm, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều mô hình đảm bảo ANTT nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong đơn vị mình; đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong quá trình triển khai, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tự phòng, tự quản, tự hòa giải, tự bảo vệ; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; an toàn lao động…

Chú trọng rà soát xây dựng các mô hình “tự phòng, tự quản” phù hợp, huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia giữ gìn ANTT.

Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quan tâm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, công an địa phương được phân công quản lý, hướng dẫn xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để phản ánh tình hình và phối hợp giải quyết, xử lý có hiệu quả các vụ việc liên quan đến vấn đề ANTT.

Với những giải pháp, mô hình thiết thực, hiệu quả, năm 2021, toàn tỉnh có 169 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc cấp tỉnh quản lý và hàng nghìn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc cấp huyện, thành phố quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an ở các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Các vụ việc xảy ra được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở; ý thức cảnh giác về tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, hiện nay, một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm trong thực hiện đạt chuẩn “An toàn về ANTT” nên việc triển khai còn mang tính hình thức, qua loa, thiếu tính chủ động; công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt, mô hình điển hình tiên tiến chưa được chú trọng, nhất là trong khối doanh nghiệp…

Để việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về ANTT” đi vào chiều sâu, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm về việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường "An toàn về ANTT", gắn việc bảo đảm an toàn về ANTT với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về ANTT; cảnh giác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thường xuyên củng cố kiện toàn lực lượng nòng cốt và các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT; chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong đơn vị mình.

Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: