An ninh - Quốc phòng

Xây dựng khu vực phòng thủ toàn diện, vững chắc

Thứ Sáu, 29/04/2022

Xác định Vĩnh Phúc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 2 , Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, huy động các nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) theo phương châm toàn diện, vững chắc.

Công tác đảm bảo thông tin liên lạc là nhiệm vụ quan trọng trong huấn luyện, diễn tập

 

Bám sát các nghị quyết, chỉ thị, nghị định của Đảng, Chính phủ về xây dựng KVPT, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quán triệt, thực hiện toàn diện các nội dung xây dựng KVPT tỉnh cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận vững chắc trong tình hình mới.

UBND tỉnh tiếp tục xây dựng, triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng KVPT và Đề án phòng thủ dân sự tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Hằng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác QSQP địa phương, xây dựng KVPT phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành phố kiện toàn BCĐ và thực hiện tốt quy chế; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về xây dựng và hoạt động KVPT.

Nhằm đảm bảo tính vững chắc của KVPT, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng KVPT; giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh, phê phán âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… phù hợp với thực tiễn, trình độ nhận thức của người dân, nhất là ở địa bàn trọng điểm về QPAN.

Các cơ quan quân sự tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn Hội đồng giáo dục QPAN đảm bảo đủ số lượng, thành phần; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng.

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chính sách dân tộc, tôn giáo; xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, không để trở thành các “điểm nóng”; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT được nâng lên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Cùng với xây dựng chính trị, tinh thần, tỉnh đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với tăng cường tiềm lực QPAN ngay từ lập quy hoạch, kế hoạch phát triển để đảm bảo mỗi bước tăng trưởng kinh tế là một bước củng cố tiềm lực QPAN.

Cơ quan quân sự phối hợp với các ban, ngành rà soát, thẩm định, giám sát chặt chẽ các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế, hệ thống kết cấu hạ tầng, làm cơ sở để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt theo hướng phát triển đồng bộ, hiện đại, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, song, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ở mức cao.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng thế trận quân sự, xây dựng công trình chiến đấu, tạo thế liên hoàn, rộng khắp, vững chắc, ngày càng hoàn thiện, hợp thành hệ thống phòng thủ của Quân khu và cả nước.

Trên cơ sở quy hoạch thế trận quân sự, cấp ủy, chính quyền đầu tư xây dựng các công trình vững chắc: xây dựng đường hầm, công trình phụ trợ, thao trường bắn đạn thật cấp huyện...

Triển khai nhiệm vụ xây dựng KVPT, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng LLVT địa phương “tinh, gọn, mạnh” có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ khả năng làm nòng cốt trong giữ gìn ANCT-TTATXH, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn.

Trong đó, xây dựng lực lượng thường trực bảo đảm đúng theo quy định của Quân khu và Bộ Quốc phòng, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đủ 100% quân số; lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức theo phương châm “toàn diện, vững mạnh, rộng khắp”, lấy xây dựng chất lượng chính trị làm cơ sở; lực lượng dự bị động viên được tổ chức biên chế phù hợp có chất lượng chính trị, trình độ kỹ chiến thuật ngày càng cao, làm nòng cốt trong chiến đấu phòng thủ cơ sở.

Xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân. Việc huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm, không để bị động bất ngờ.

Qua kiểm tra hằng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó, có 75-80% đạt khá, giỏi; diễn tập phòng thủ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo đúng kế hoạch, kết quả đạt 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, tiềm lực, chất lượng lực lượng vũ trang không ngừng được nâng lên; thế trận KVPT, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo nền tảng để tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: Lê Thảo


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: