An ninh - Quốc phòng

Lực lượng vũ trang tỉnh gương mẫu thực hiện an toàn giao thông

Thứ Tư, 27/04/2022

Bằng việc cụ thể hóa các phong trào thi đua, công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trong các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) đã góp phần quan trọng xây dựng văn hóa giao thông cho cán bộ, chiến sĩ. Năm 2022, phong trào thi đua “Đảm bảo trật tự, ATGT” đang thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị LLVT tỉnh, trở thành một tiêu chí thi đua quan trọng trong năm.

Cán bộ phụ trách xe quân sự Bộ CHQS tỉnh thường xuyên kiểm tra tình trạng xe trước khi tham gia giao thông, thực hiện nhiệm vụ

Hằng năm, để thực hiện tốt công tác ATGT, các cấp ủy Đảng trong LLVT tỉnh đã có nghị quyết lãnh đạo và chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua của cán bộ, chiến sĩ và tổ chức Đảng.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào đặc điểm tình hình của đơn vị mình ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch cụ thể, quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung bảo đảm ATGT phù hợp, tổ chức ký cam kết đối với 100% cán bộ, chiến sĩ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT được đổi mới thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau, giúp cán bộ, chiến sĩ thấy rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Đồng thời, để xây dựng môi trường, văn hóa giao thông, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã gắn công tác đảm bảo ATGT với các phong trào thi đua quyết thắng và đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT” ở các cơ quan, đơn vị.

Năm 2022, phong trào thi đua “Đảm bảo trật tự, ATGT” được Quân khu 2 phát động với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” thu hút sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Với tinh thần “Vì sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông”, phong trào đã được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành kế hoạch triển khai cụ thể với từng mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với tình hình địa phương.

Trung tá Nguyễn Hữu Hào, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Đảm bảo ATGT là một nội dung quan trọng trong công tác quân sự. Bên cạnh phương tiện giao thông cá nhân của mỗi cán bộ, chiến sĩ thì LLVT tỉnh có lượng lớn xe quân sự tham gia thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của LLVT tỉnh.

Vì vậy, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đảm bảo ATGT, cấp ủy các cấp đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm công tác đảm bảo kỹ thuật cho phương tiện khi tham gia giao thông”.

Hằng tuần, ngày kỹ thuật vào thứ 6 được các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh duy trì thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ chế độ bảo quản, bảo dưỡng và các nội dung theo quy định.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác huấn luyện cho đội ngũ lái xe ô tô quân sự, nhất là huấn luyện về quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và kỹ năng điều khiển, khai thác, sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng các loại phương tiện mới được trang bị.

Cán bộ trực tiếp phụ trách xe luôn nắm chắc hoạt động của phương tiện và thường xuyên kiểm tra xe để biết tình trạng kỹ thuật, kịp thời đề xuất các nội dung bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ. Trong đó, 100% các phương tiện tham gia giao thông đều được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi lưu hành theo quy định.

Các đơn vị quản lý chặt chẽ việc sử dụng xe cá nhân của quân nhân trong cơ quan, đơn vị khi tham gia giao thông, ả trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; có biện pháp phối hợp với gia đình và địa phương trong công tác quản lý việc sử dụng phương tiện cá nhân của quân nhân khi đi phép, tranh thủ tại địa phương.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm việc tổ chức kiểm tra xe quân sự theo đúng kế hoạch của Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh, cũng như kiểm tra định kỳ, đột xuất phương tiện cá nhân, tình trạng kỹ thuật, thủ tục pháp lý trước khi tham gia giao thông, kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp không đủ điều kiện tham gia giao thông, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn trong khí thở hoặc sử dụng các chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra xe quân sự trên đường được hơn 30 lượt xe; kiểm tra giấy tờ, tình trạng kỹ thuật của các phương tiện cá nhân trong cơ quan Bộ CHQS tỉnh được 450 lượt người. Nhiều năm trở lại đây, LLVT tỉnh không xảy ra vụ việc mất ATGT, các hoạt động huấn luyện, diễn tập, hội thao đều bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Bài, ảnh: Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: