An ninh - Quốc phòng

Bình Xuyên xây dựng văn minh đô thị bắt đầu từ hương ước, quy ước

Thứ Sáu, 21/01/2022

Với vai trò là thiết chế tự quản của cộng đồng, từ lâu, hương ước, quy ước làng, xã đã có tác dụng giáo dục, duy trì lối ứng xử chuẩn mực trong cộng đồng làng, xã, giúp hạn chế, đẩy lùi những tập tục lạc hậu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh. Phát huy vai trò đó, việc xây dựng văn hóa, văn minh đô thị huyện Bình Xuyên bắt đầu từ hương ước, quy ước.

Người dân TDP Chuôi Ná, thị trấn Hương Canh cùng cán bộ văn hóa thị trấn rà soát, xây dựng hương ước, góp phần hình thành nếp sống văn minh. Ảnh: Chu Kiều

Xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, hay để quản lý xã hội, điều đầu tiên là những bộ luật và bên cạnh đó cần những quy định dưới luật để giáo dục, răn đe, thuyết phục người dân tự nguyện thực hiện, làm theo.

Hương ước, quy ước chính là một trong những quy định dưới luật từ lâu đã được các làng, xã xây dựng để duy trì lối ứng xử chuẩn mực trong cộng đồng, giúp hạn chế, đẩy lùi những tập tục lạc hậu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh.

Nhận thức rõ vai trò, hiệu quả từ sự kết hợp giữa cưỡng chế (pháp luật) và tự nguyện (giáo dục) huyện Bình Xuyên đã xây dựng văn hóa, văn minh đô thị bắt đầu từ hương ước, quy ước.

Để hương ước, quy ước bám sát yêu cầu thực tế và triển khai đạt hiệu quả cao, nhất là trong các phong trào xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin (VHTT) phối hợp Phòng Tư pháp rà soát, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước.

Theo đó, bãi bỏ những điều khoản trong hương ước, quy ước không còn phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương. Đến nay, toàn huyện có 135/135 thôn, tổ dân phố đã xây dựng quy ước, hương ước.

Nội dung hương ước, quy ước đều do nhân dân thống nhất theo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tập trung vào các về các vấn đề như: Phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng gia đình văn hóa, lối sống văn minh gắn với bảo vệ thuần phong mỹ tục… đảm bảo ANTT, ATXH.

Điều đáng ghi nhận là hương ước, quy ước đã thực sự đi vào cuộc sống và tác động tích cực đến các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Xây dựng nông thôn mới” ở huyện Bình Xuyên.

Thực tế, nhiều thôn, tổ dân phố, khu dân cư đã xây dựng được các phong trào, mô hình đoàn kết giúp nhau XĐGN; tự quản về ANTT; tổ hòa giải ở cơ sở; CLB TDTT, VHVN...

Đặc biệt, hương ước, quy ước đã vận động khuyến khích người dân trên địa bàn tự giác thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, từng bước tạo lập nếp sống văn minh trong xã hội đô thị hiện đại.

Đến hết năm 2021, tỷ lệ gia đình văn hóa ở Bình Xuyên đạt 89,6%; thôn, làng, tổ dân phố văn hóa chiếm 91,9% và 70% cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa.

Nói về vai trò của hương ước, quy ước trong xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, Bà Nguyễn Thị Toán, Phó Trưởng phòng VHTT huyện Bình Xuyên cho rằng: Hương ước, quy ước là những quy định do nhân dân tự thảo luận bàn bạc, xây dựng và nhất trí thông qua, phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân, nên được hầu hết nhân dân tự giác chấp hành.

Tuy hương ước, quy ước không mang tính cưỡng chế cao như quy phạm pháp luật, song nó vẫn có giá trị bởi có sự kết hợp giữa cưỡng chế với sự tự nguyện, xử phạt với giáo dục, răn đe với thuyết phục.

Do vậy, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị chúng ta phải bắt đầu từ hương ước, quy ước; có như vậy, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị mới hợp lòng dân và nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Bà Toán dẫn chứng, những năm trước trên các tuyến đường của thị trấn Hương Canh, nhiều gia đình đua nhau làm mái vảy, lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ANTT trên địa bàn.

Để tình trạng trên không tràn lan và tái diễn, thị trấn Hương Canh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định về nếp sống văn minh đô thị, trật tự đô thị, văn hóa nơi công cộng…

Đồng thời gắn vào việc thực hiện hương ước, quy ước, nội quy, quy định của tổ dân phố, cơ quan, đơn vị. Coi đó là một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, từ đó người dân đã bàn bạc, trao đổi tự đưa ra giải pháp thực hiện, xây dựng thành quy ước chung.

Cùng đó, thị trấn Hương Canh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự đô thị, VSMT và các hoạt động kinh doanh thương mại làm ảnh hưởng đến trật tự đô thị. Nhờ vậy, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thị trấn đã hạn chế được tình trạng tái diễn.

Thực tế tại huyện Bình Xuyên cho thấy, việc cụ thể hóa hương ước thành quy ước nếp sống văn minh tại các tổ dân phố, khu dân cư là việc làm đúng, thiết thực. Hương ước, quy ước là cơ sở, nền tảng vững chắc trong xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Trần TỉnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: