An ninh - Quốc phòng

Hơn 46.900 vụ vi phạm hành chính bị phát hiện, xử lý

Thứ Ba, 30/11/2021

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo công tác xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Công tác xử lý VPHC đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ qun, đơn vị quan tâm, chỉ đạo sâu sát; chủ động và phối hợp thực hiện hiệu quả; nhờ đó tình hình VPHC ở một số lĩnh vực đã được kiềm chế.

Đội QLTT số 1 kiểm tra, phát hiện bánh trung thu nhập lậu trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

Trong năm 2021, toàn tỉnh đã phát hiện hơn 46.900 vụ VPHC, giảm 4.062 vụ so với năm 2020; ra quyết định xử phạt gần 42.600 vụ, trong đó, có 251 tổ chức và 47.666 cá nhân vi phạm; đã thi hành xong quyết định gần 37.600 trường hợp, với số tiền nộp vào ngân sách nhà nước gần 40 tỷ đồng (tiền xử phạt và tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu).

Các hành vi vi phạm xảy ra chủ yếu trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông; vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; trật tự, an toàn xã hội; thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm….

Một số sở, ngành, địa phương có tỷ lệ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cao như: Sở Giao thông vận tải đã phát hiện 364 vụ VPHC, ban hành 259 quyết định xử phạt với số tiền trên 940 triệu đồng; UBND huyện Vĩnh Tường và UBND các xã, thị trấn đã phát hiện 216 vụ, ban hành 236 quyết định xử phạt với số tiền trên 475 triệu đồng…

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: