An ninh - Quốc phòng

Phúc Yên tăng cường quản lý trật tự xây dựng

Thứ Tư, 17/11/2021

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong việc chấp hành các quy định về trật tự xây dựng, trật tự đô thị; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…thành phố Phúc Yên đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Phúc Yên kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp buôn bán, kinh doanh vi phạm trật tự đô thị tại phường Trưng Trắc

Thành phố Phúc Yên cùng với thành phố Vĩnh Yên là hai đô thị lớn, phát triển năng động bậc nhất của tỉnh. Quá trình phát triển kinh tế-xã hội và tốc độ đô thị hóa tăng nhanh trong khi việc quản lý trật tự xây dựng tại các xã, phường còn nhiều lúng túng, thiếu quyết liệt dẫn đến nhiều vi phạm phát sinh.

Chưa có con số thống kê cụ thể về số lượng vi phạm, nhưng tại hầu khắp các xã, phường trên địa bàn thành phố đều xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng cả những vi phạm tồn tại cũ lẫn các vi phạm mới phát sinh trong thời gian gần đây.

Từ năm 2018 đến tháng 9/2021 thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra trật tự xây dựng gần 160 trường hợp qua kiểm tra đã phát hiện 27 trường hợp vi phạm.

Đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp; cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm, công trình san lấp trái phép 15 trường hợp; thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả với 15 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu được xác định là xây dựng các công trình khi chưa được cấp phép, xây dựng công trình trái phép, xây dựng công trình không đúng với nội dung giấy phép được cấp, sai quy hoạch được phê duyệt…

Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây tuy không diễn ra công khai, rầm rộ nhưng vẫn âm thầm, lén lút với thủ đoạn ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh trong thời gian tới.

Theo phân tích của UBND thành phố Phúc Yên, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vi phạm trật tự trên địa bàn vẫn phát sinh là do việc thực thi pháp luật với những trường hợp vi phạm vẫn chưa quyết liệt.

Công tác bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị trên địa bàn còn chậm, chưa kịp thời dẫn đến khó khăn, bất cập trong xử lý vi phạm hành chính, thậm chí có những trường hợp không xử lý được.

Lực lượng quản lý trật tự xây dựng đô thị thành phố chưa được kiện toàn chặt chẽ về tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ, việc quản lý trật tự xây dựng giao cho phòng quản lý chuyên môn của thành phố và UBND các xã, phường nên việc xử lý vi phạm còn lúng túng, đùn đẩy trách nhiệm.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền một số địa phương còn tình trạng nể nang, né tránh, chưa quyết liệt trong kiểm tra, phát hiện và xử lý, dẫn đến các vi phạm vẫn còn tồn tại phát sinh.

Các văn bản quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng không có quy định về đình chỉ thi công, do vậy một số trường hợp tổ chức, cá nhân bị lập biên bản vi phạm yêu cầu ngừng thi công mà vẫn cố tình thi công thì không thể thực hiện một số biện pháp ngăn chặn như cấm nhân công, phương tiện, vật tư, cũng như việc tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn, thành phố Phúc Yên đang quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về trật tự xây dựng và việc tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng.

Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy hoạch chung về xây dựng, quy hoạch chi tiết về chỉnh trang đô thị của thành phố; cải cách đơn giản các thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng làm cơ sở để triển khai việc quản lý trật tự xây dụng trên địa bàn.

Xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các lực lượng, UBND các xã, phường, đồng thời quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quản lý trật tự xây dựng, nhất là UBND cấp xã.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Dự kiến từ nay đến cuối năm, thành phố Phúc Yên sẽ tiến hành 3 đợt kiểm tra toàn diện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại tất cả các xã, phường trên địa bàn.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: