An ninh - Quốc phòng

Hiệu quả phong trào “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”

Thứ Tư, 06/05/2020

Nhiều năm qua, phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” trong các đơn vị LLVT tỉnh đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và sẵn sàng tham gia xử lý kịp thời các tình huống y tế xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 100% đầu mối quân y thuộc Bộ CHQS tỉnh đều đạt tiêu chuẩn “Đơn vị quân y 5 tốt”.

Cán bộ Ban Quân y, Bộ CHQS tỉnh đo thân nhiệt, phát khẩu trang và sát khuẩn tay cho cán bộ, nhân viên khi ra, vào đơn vị.

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được phát động trong LLVT tỉnh hơn 20 năm qua đã đạt được những kết quả to lớn, có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trong đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành Hậu cần thực hiện hiệu quả tất cả các phong trào theo từng lĩnh vực cụ thể, tiêu biểu phải kể đến là phong trào “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, một trong những nội dung lớn có sức lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực tới nhiều mặt công tác trong LLVT tỉnh.

Để phong trào “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả cao, Ban Quân y, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo quân y các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gắn các chỉ tiêu, nội dung của phong trào với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua quyết thắng.

Nhờ đó, phong trào tạo được sự đoàn kết, thu hút sự tham gia của cán bộ, nhân viên quân y các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đại úy Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Quân y, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hàng năm, bám sát vào 5 mục tiêu của phong trào, Ban Quân y của Bộ CHQS tỉnh và quân y các đơn vị trong LLVT tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể theo từng giai đoạn phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mình.

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, quân y các đơn vị chủ động triển khai các nhiệm vụ theo từng mục tiêu 5 tốt, bao gồm: Phục vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng đơn vị tốt; có nếp sống vệ sinh khoa học, đảm bảo quân số khỏe tốt; quản lý sức khỏe và cấp cứu, điều trị tốt; kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền tốt; quản lý và sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế tốt.

Để bảo đảm tốt quân y cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đội ngũ cán bộ quân y ở tất cả các đơn vị đã được kiện toàn tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Các đơn vị chủ động đảm bảo việc trang bị phương tiện, thiết bị y tế, thuốc và dự trữ quân y theo đúng quy định, trong đó ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, thường xuyên có tình huống tác chiến, phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng quân y của các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chuyên môn, quản lý trang thiết bị y tế, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, tiết kiệm; duy trì tổ quân y cơ động với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng đáp ứng cho mọi tình huống.

Hàng năm, tham gia tích cực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo ngày càng nâng cao chất lượng về sức khỏe. Việc kết hợp giữa ph­ương pháp điều trị y học cổ truyền với y học hiện đại trong công tác điều trị một số bệnh thông th­ường được chú trọng, các đơn vị thường xuyên củng cố, chăm sóc v­ườn thuốc nam để khai thác và đ­ưa vào sử dụng tại chỗ.

Đồng thời, với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, quân y các đơn vị tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường doanh trại “xanh, sạch, đẹp”. Bên cạnh đó, thường xuyên chú trọng công tác dự phòng, giám sát, khống chế dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan vào các đơn vị quân đội, duy trì quân số khỏe hàng năm đạt trên 98%.

Vừa qua, trước tình hình diễn biến của dịch Covid - 19, quân y các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như vệ sinh, khử trùng doanh trại, theo dõi giám sát chặt chẽ sức khỏe bộ đội, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay thường xuyên, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội và chống lây nhiễm trong các đơn vị quân đội.

Từ hiệu quả của phong trào, trong nhiều năm qua, 100% đầu mối quân y thuộc Bộ CHQS tỉnh đã đạt tiêu chuẩn “Đơn vị quân y 5 tốt”, góp phần quan trọng giúp LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng được giao.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: