An ninh - Quốc phòng

Vững vàng thế trận phòng thủ thời bình

Thứ Hai, 27/04/2020

Vĩnh Phúc có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của cả nước và Quân khu 2, là tuyến phòng thủ then chốt, tuyến hành lang cơ động bảo vệ thủ đô Hà Nội, cửa ngõ của các tỉnh phía Tây Bắc. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng trên, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực, vững vàng thế trận quốc phòng trong thời bình.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Đống Đa (thành phố Vĩnh Yên) thi đua "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu" Ảnh: Trường Khanh

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng KVPT, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng KVPT và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Trong đó, bám sát vào phương châm xây dựng KVPT gắn với củng cố quốc phòng an ninh vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân từ xa, từ sớm ngay trong thời bình.

Hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng an ninh góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tinh thần, ý chí của mọi cấp, mọi ngành và toàn thể nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp, đoàn kết của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT.

Đồng thời, chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT, trên cơ sở đó sẽ xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo của cấp mình về xây dựng KVPT cho từng năm và từng thời kỳ với nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Với mục tiêu chiến lược xây dựng KVPT tỉnh, 9 huyện, thành phố, 136 xã, phường, thị trấn thành cụm làng xã chiến đấu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa xã hội, dân sinh, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và đối ngoại trong KVPT.

Nổi bật là việc phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành và các địa phương lập quy hoạch, kế hoạch, dự án về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và thẩm định theo thẩm quyền. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch đồng bộ các thành phần cấu thành thế trận quân sự của KVPT, tạo thế liên hoàn, rộng khắp, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng hoàn thiện, hợp thành hệ thống phòng thủ của quân khu và cả nước.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nguồn lực để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng doanh trại các đơn vị, các công trình phòng thủ, công sự trận địa của LLVT tỉnh theo các nhiệm vụ thuộc Đề án về phòng thủ dân sự và Đề án về xây dựng KVPT tỉnh.

Trong những năm qua, tỉnh đã dành hàng trăm tỷ đồng để xây dựng, hoàn thiện các công trình như: Nhà trung tâm chỉ huy; nhà làm việc của Ban CHQS các xã, phường, thị trấn; trung tâm thông tin đài quan sát, trạm thông báo, cảnh báo chiến sự; đường hầm cất giấu vũ khí; nhà ở cơ quan, nhà kho quân trang, kho doanh trại, kho tác chiến…

Các công trình được đầu tư đã góp phần nâng cao điều kiện làm việc, xây dựng doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”, củng cố các thao trường luyện tập, công sự chiến đấu cho LLVT tỉnh, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, quản lý các lực lượng nòng cốt trong KVPT được quan tâm tham mưu "đúng, trúng" và thực hiện có hiệu quả. Lực lượng thường trực được thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế bảo đảm đúng theo quy định của Quân khu và Bộ Quốc phòng, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đủ 100% quân số, tỷ lệ đảng viên đạt 90 - 95%.

Lực lượng dự bị động viên được quan tâm đúng mức cả về số lượng và chất lượng theo hướng gần, gọn địa bàn “quân đâu cán đó”, thuận tiện cho việc quản lý, huấn luyện hoặc sẵn sàng bổ sung cho các đơn vị quân đội khi có chiến tranh xảy ra.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng “vững mạnh rộng khắp”, lấy xây dựng chất lượng chính trị làm cơ sở, trong đó tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt có thành phần tỷ lệ hợp lý.

Lực lượng công an được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nòng cốt khác trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhiều năm qua, đây là các lực lượng tham gia hiệu quả trong giữ gìn an ninh trật tự, giữ ổn định an ninh chính trị, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão trong thời bình và cũng là lực lượng chủ yếu tham gia diễn tập KVPT, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm của các địa phương, đơn vị.

Việc huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm, sẵn sàng cơ động xử lý tình huống thường xuyên và đột xuất, không để bị động bất ngờ. Kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 - 80% đạt khá giỏi; diễn tập phòng thủ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo đúng kế hoạch, kết quả đạt 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Việc xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân đã tạo tiền đề giúp kinh tế trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khá, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Qua đó, ngày càng củng cố và nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng, nhất là quân đội và công an, luôn giành thế chủ động trong mọi tình huống xảy ra trên địa bàn, sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: