An ninh - Quốc phòng

Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ

Thứ Hai, 01/11/2021

Năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh 1 bên 3 cấp. Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tích cực đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị, làm tiền đề tổ chức diễn tập thành công tốt đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng đường giao thông hào tại căn cứ giả định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh: Minh Phương

Xác định diễn tập KVPT tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc các văn bản về nhiệm vụ diễn tập và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó, giao Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập đảm bảo đúng theo kế hoạch.

Phối hợp với các sở, ban, ngành tiến hành khảo sát và thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung xây dựng hoàn thiện các hạng mục trong căn cứ giả định diễn tập; củng cố xây dựng hầm hào, công sự, trận địa, chuẩn bị vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất, mô hình huấn luyện phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên bám sát các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để hướng dẫn xây dựng các nội dung phục vụ diễn tập, nhất là văn kiện lãnh, chỉ đạo và kịch bản diễn tập.

Tính đến thời điểm này, các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo trong diễn tập và văn kiện phục vụ luyện tập, diễn tập đã cơ bản hoàn thành; văn kiện các vai diễn tổ chức luyện tập đã hoàn chỉnh và tổ chức luyện tập xong lần 1.

Qua luyện tập lần 1, cơ quan thường trực đã bổ sung và chỉnh sửa để chuẩn bị cho luyện tập lần 2. Tiểu ban bảo đảm đã hoàn thiện được 80% khối lượng công việc xây dựng căn cứ giả định tại thao trường, nơi được chọn tổ chức nội dung diễn tập thực binh, sẵn sàng chuẩn bị cho hợp luyện đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Điểm mới trong diễn tập KVPT tỉnh 1 bên 3 cấp năm 2021 là nội dung phối hợp với đơn vị chủ lực trong tổ chức chuẩn bị thực hành và tác chiến phòng thủ. Đối với nội dung này, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện hiệp đồng chặt chẽ với Sư đoàn 316 và sẵn sàng hợp luyện trước diễn tập đảm bảo đúng quy định.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh có truyền hình trực tuyến với 19 điểm cầu tới sở, ban, ngành và phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên. Để đảm bảo yêu cầu đặt ra, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khảo sát, lắp đặt trang thiết bị cần thiết phục vụ tại các khu vực điểm cầu tổ chức trực tuyến.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các tiểu ban chú trọng công tác phòng dịch trong luyện tập. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia diễn tập KVPT tỉnh đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Từ nay đến thời gian diễn tập KVPT tỉnh (dự kiến giữa tháng 11) không còn dài. Vì vậy, nhằm tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh triển khai lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập trong các phong trào thi đua của đơn vị, lực lượng.

Từ đó, giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng công tác của cán bộ, chiến sĩ, góp phần đẩy nhanh tiến độ công việc, quyết tâm chuẩn bị tốt nhất để diễn tập thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra và hoàn thiện công tác chuẩn bị diễn tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập, sẵn sàng thích ứng linh hoạt với các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: