An ninh - Quốc phòng

Nhân dân cung cấp hơn 7.800 nguồn tin có giá trị giúp công an phát hiện, bắt giữ tội phạm

Thứ Hai, 25/10/2021

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương châm hướng về cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, vùng khó khăn để trực tiếp giúp đỡ và tuyên truyền vận động nhân dân gắn phát triển kinh tế với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Công an huyện Sông Lô tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn mới của tội phạm

Toàn tỉnh hiện có 1.280 địa bàn xây dựng mô hình trong phong trào bảo vệ ANTQ, trong đó, có nhiều mô hình tự quản trong tôn giáo; mô hình CLB tuyên truyền pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Điển hình là mô hình “Dòng họ Trương tự quản về ANTT” (thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên); “Xã không ma túy” (xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc); “Bình yên văn hóa, phòng, chống tội phạm” tại họ giáo Cửa Sông (xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường)...

Với phương châm hướng về cơ sở, giải quyết các vụ việc ANTT ngay từ cơ sở theo phương châm “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể của Mặt trận Tổ quốc nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, củng cố và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng công an cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức gần 200.000 cuộc họp dân và các tổ liên gia tự quản để tuyên truyền giáo dục pháp luật, tuyên truyền giữ gìn ANTT, trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, phòng, chống tội phạm buôn bán người, phòng, chống ma túy, phòng, chống dịch Covid-19...

Kết quả, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 13.000 nguồn tin tố giác tội phạm, trong đó có 7.891 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an phát hiện, bắt giữ tội phạm, giải quyết 453 mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tham gia quản lý giáo dục 1.836 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Kết quả đã có 1.234 đối tượng tiến bộ được đưa ra khỏi diện quản lý, tổ chức răn đe giáo dục 37.702 lượt đối tượng và kiểm điểm trước dân 2.141 lượt đối tượng vi phạm pháp luật...

Đặc biệt, từ năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến ngày càng phức tạp, lực lượng công an cơ sở đã củng cố, kiện toàn hoạt động của 10.712 tổ Liên gia tự quản ở địa bàn dân cư, phối hợp chặt chẽ với các tổ phòng, chống Covid cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Đến nay, đã có gần 10.000 tổ liên gia tự quản lập nhóm zalo phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với hơn 310.000 hộ gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Từ khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát đến nay, các tổ liên gia tự quản và quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm tin cho lực lượng công an và chính quyền cơ sở tố giác các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Anh Nga

(Công an tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: