An ninh - Quốc phòng

Huyện Yên Lạc: Xử lý trên 52% trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Thứ Sáu, 01/10/2021

Theo kế hoạch được giao, trong năm 2021 huyện Yên Lạc sẽ phải thực hiện giải quyết, xử lý gần 420 trường hợp vi phạm, tồn tại về đất đai, chủ yếu là các tồn tại, vi phạm diễn ra trước ngày 1/7/2014.

Các lực lượng chức năng huyện Yên Lạc và xã Tam Hồng ra quân xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn xã.

Tính đến hết tháng 9, toàn huyện đã giải quyết, xử lý được gần 220 trường hợp đạt trên 52% kế hoạch được giao, với các vi phạm như: Lấn, chiếm đất đai; sử dụng đất sai mục đích; giao đất trái thẩm quyền; thu tiền nhưng chưa giao đất…

Thời gian tới, huyện Yên Lạc tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật đất đai cho người dân.

Rà soát, phân loại, hoàn thiện hồ sơ, quy trình thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tồn tại, vi phạm đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm kéo dài.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, trách nhiệm xử lý các tồn tại, vi phạm đất đai cho cấp ủy, chính quyền địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp nể nang, né tránh hoặc không kiên quyết trong thực hiện nhiệm vụ…phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu giải quyết, xử lý tồn tại, vi phạm đất đai được giao trong năm.

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: