An ninh - Quốc phòng

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường gần 750 triệu đồng

Thứ Tư, 29/09/2021

Tăng cường triển khai các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, trong Quý III/2021, Thanh tra Sở TN&MT đã tiến hành 7 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 27 tổ chức, cá nhân.

Cán bộ thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi hướng xử lý một số vụ việc vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Trong đó, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 5 cuộc với 23 tổ chức, cá nhân; thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh 2 cuộc với 4 tổ chức, cá nhân thuộc các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, đo đạc, bản đồ và hỗn hợp.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 6 tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời thực hiện xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 750 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 1 tổ chức với thời hạn 3 tháng.

Trong đó, Chánh Thanh tra Sở TN&MT ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 4 tổ chức, số tiền hơn 180 triệu đồng; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 tổ chức với số tiền gần 570 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: