An ninh - Quốc phòng

Xứng đáng lực lượng Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong phòng dịch

Thứ Năm, 16/09/2021

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề này nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên trên mọi khó khăn, gian khổ, tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống, đẩy lùi, chặn đứng dịch Covid-19; giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm: “Giữ vững bên trong - bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc chống dịch”.

Theo kế hoạch, công an các huyện, thành phố phải chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nội bộ theo nguyên tắc “bốn tại chỗ”; đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “giữ chắc vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và giữ vững ổn định chính trị, xã hội, yên ổn lòng dân.

Cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua thực sự nghiêm túc, đồng bộ, xuyên suốt, sâu rộng; với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng lực lượng, từng địa bàn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động cách mạng, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc trong toàn lực lượng Công an Vĩnh Phúc và quần chúng nhân dân.

Với chủ đề phong trào thi đua đặc biệt là “Lực lượng Công an Vĩnh Phúc - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, các phòng, công an các huyện, thành phố, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt trong đơn vị, đoàn thể với các chủ đề sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, nội dung phong phú, phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Lan Hương

(Công an tỉnh)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: