An ninh - Quốc phòng

Hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2020

Thứ Ba, 18/02/2020

Ngày 18/2/2020, Bộ CHQS tỉnh cùng các đơn vị nhận nguồn tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị (QNDB), phương tiện kỹ thuật năm 2020.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên, sự phối hợp của các ban, ngành trong tỉnh và các đơn vị nhận nguồn, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB, phương tiện kỹ thuật.

Kết quả sắp xếp QNDB cho các đơn vị động viên đạt 99,2 %, sắp xếp phương tiện kỹ thuật đạt 100%; chất lượng đúng chuyên nghiệp quân sự đạt gần 80%, gần đúng đạt 11%, tỷ lệ đảng viên đạt hơn 7%.

Công tác hiệp đồng phúc tra, rà soát, bổ nhiệm, miễn nhiệm QNDB được thực hiện chặt chẽ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, thay thế cho các đơn vị. Các đơn vị phối hợp hiệp đồng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và kiểm tra động viên QNDB, phương tiện kỹ thuật, kết quả huy động đạt 96,4%.

Hội nghị đã thảo luận, thẳng thắn chỉ ra một số ưu, nhược điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huy động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB và phương tiện kỹ thuật. Qua đó nêu lên những kiến nghị, đề xuất và thống nhất các nội dung ký kết hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB và phương tiện kỹ thuật năm 2020.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: