An ninh - Quốc phòng

Hiệu quả tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng công an

Thứ Sáu, 27/08/2021

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân, góp phần kéo giảm các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai công tác này với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt được kết quả tích cực.

Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền PBGDPL để người dân chấp hành tốt các quy định pháp luật về giao thông đường thủy.

Trong lĩnh vực bồi thường, GPMB, từ trước tới nay luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng nhờ công tác tuyên truyền, PBGDPL hiệu quả của lực lượng công an nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ 2015 đến nay, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch cưỡng chế trên 30 vụ, việc liên quan đến bồi thường, GPMB. Tuy nhiên, sau đó, có tới gần 20 vụ, việc khi được lực lượng công an tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, người dân đã hiểu rõ và tự nguyện nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công mà không cần phải tiến hành cưỡng chế.

Tại các công trình, dự án quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh, xã hội như: Dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc, dự án chợ đầu mối và kho vận (huyện Vĩnh Tường); dự án Trung tâm Văn hóa Lễ hội Tây Thiên… công tác thu hồi đất, GPMB diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng pháp luật; không để xảy ra bị động, bất ngờ, được người dân và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Gần 2 năm qua, cùng với cả nước, Vĩnh Phúc phải trải qua những giai đoạn đầy khó khăn, thử thách để ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19. Từng văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 đều được lực lượng công an tỉnh cùng các cấp, ngành tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời đến người dân bằng nhiều hình thức khác nhau, giúp nhân dân nắm bắt thông tin và triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó, đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát tốt.

Để đạt được kết quả đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh không ngừng kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL của Công an tỉnh; phân công 1 đồng chí Phó giám đốc tham gia Hội đồng PBGDPL của tỉnh; tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân; quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ báo cáo viên pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động hay truyền tải những quy định, văn bản pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội tới mỗi người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá của Ban Giám đốc Công an tỉnh, công tác PBGDPL của đơn vị vẫn còn có những hạn chế, khó khăn. Có lúc, có nơi, cấp ủy, lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến tổ chức và hoạt động của công tác PBGDPL. Nội dung tuyên truyền còn mờ nhạt, đơn điệu, chưa thu hút được sự quan tâm, theo dõi của người dân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng công an các cấp chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, có sự phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể của địa phương cùng xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL hiệu quả, sát thực tế và phù hợp với từng đối tượng, nhất là những vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo, đất đai, giải phóng mặt bằng…

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án của Bộ Công an về “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”.

Từ đó, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác này trong lực lượng công an đảm bảo cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Lê Minh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: