An ninh - Quốc phòng

Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 17/08/2021

Thời gian qua, hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối ổn định, cơ bản đúng quy hoạch; nhiều bảng quảng cáo có kiểu dáng và hình thức đẹp, hiện đại, từng bước phát huy vai trò là cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh hiện nay còn nhiều bất cập, nhiều bảng quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn tồn tại tự phát, không phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông, hành lang an toàn lưới điện; tình trạng quảng cáo rao vặt, in chữ, in sơn lên tường nhà, cột điện… còn xuất hiện phổ biến ở các địa phương, đặc biệt tại các đô thị Vĩnh Yên, Phúc Yên gây phản cảm, mất mỹ quan, ảnh hưởng đến xây dựng nông thôn mới, ảnh hưởng tới việc xây dựng hình ảnh đô thị Vĩnh Phúc văn minh, hiện đại.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trên, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo.

Chấn chỉnh việc sử dụng tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân; kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo; rà soát, chấn chỉnh các biển hiệu, pa nô, băng rôn quảng cáo không còn phù hợp với các quy định của Luật Quảng cáo, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã được UBND tỉnh phê duyệt; tháo dỡ các biển, bảng quảng cáo không đảm bảo hành lang an toàn giao thông, đã hư hỏng, mất mỹ quan đô thị...

Mai AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: