An ninh - Quốc phòng

Đoàn kết, sáng tạo đẩy lùi đại dịch

Thứ Sáu, 30/07/2021

Ngày 29-7, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng tham gia phòng, chống đại dịch nguy hiểm này.

Các y, bác sĩ lan tỏa thông điệp cả nước chung tay quyết tâm chống dịch Covid-19. Ảnh: dangcongsan.vn

 

Trong lời kêu gọi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”.

Đoàn kết chính là sức mạnh nội sinh và đó cũng là sức mạnh vô địch để dân tộc Việt Nam vượt qua những chông gai, thử thách, giành được những thắng lợi hết sức vĩ đại trong dòng chảy lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đặc biệt, từ khi có Đảng lãnh đạo, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc lại được nhân lên gấp bội. Từ một dân tộc nhỏ bé, bị giặc ngoại xâm đô hộ, bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; đã kiên trì đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và cũng chính bằng sức mạnh vô địch ấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, phát triển, với vị thế và uy tín trên trường quốc tế ngày càng cao.

Đại dịch Covid-19 đang đặt nhân loại trước những thách thức mới, tác động và ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thấy nguy cơ của đại dịch và có chiến lược, sách lược, nguyên tắc ứng phó kịp thời, hiệu quả. "Mục tiêu kép" chúng ta đề ra đang được vận hành rất sáng tạo, quyết liệt ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 vô cùng phức tạp, hơn lúc nào hết để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, cần sự chung tay, góp sức của mỗi cán bộ, chiến sĩ, của mỗi người dân và đồng bào ta ở nước ngoài. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, cả nước góp sức, toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19".

Muôn người như một, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ và chính quyền các cấp, tuân thủ nghiêm ngặt sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, bình tĩnh và đề cao cảnh giác, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch để mỗi gia đình bình yên và đất nước ta tiếp tục ổn định, phát triển.

Tạ Ngọc (Theo Báo QĐND online, ngày 30/7/2021)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: