An ninh - Quốc phòng

Chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh

Thứ Ba, 19/11/2019

Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Tân Cương (Vĩnh Tường) luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng (QS- QP) và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và ổn định về tổ chức; từng bước xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy KT - XH ngày càng phát triển.

Chú trọng công tác QS-QP

Hàng năm, Đảng ủy, UBND xã Tân Cương ban hành các văn bản, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác QS-QP và đảm bảo ANTT sát với tình hình thực tế ở địa phương; chủ động kiện toàn, xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng “vững mạnh, rộng khắp, từng bước hiện đại”, đảm bảo chủ động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống...

Trong công tác QS- QP, việc xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên (DBĐV) luôn được xã quan tâm và tập trung chỉ đạo, trình độ quân sự, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, DBĐV xã ngày càng được nâng cao.

Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS xã duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Trong quá trình huấn luyện, Ban CHQS xã coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân; nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh chống mọi quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, qua đó chủ động phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Công tác huấn luyện lực lượng dân quân địa phương được thực hiện với phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, rèn luyện kỷ luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ tác chiến và sẵn sàng chiến đấu. Quá trình huấn luyện đã vận dụng linh hoạt quan điểm kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH, QS-QP tại địa phương...

Kết quả kiểm tra huấn luyện dân quân hàng năm, 100% lực lượng tham gia đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá, giỏi... Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được xã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Nhiều năm qua, xã luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Đảm bảo ANTT ở cơ sở

Song song với công tác QS-QP, nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở được Đảng ủy, UBND xã Tân Cương chú trọng. Lực lượng công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt và kịp thời xử lý các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân...

Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Thôn dân cư tự quản về ANTT”; đặt hòm thư tố giác tội phạm tại các khu dân cư, thông báo rộng rãi số điện thoại thường trực của công an xã để tiếp nhận thông tin về tội phạm từ quần chúng nhân dân cung cấp; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và các thôn dân cư về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội cho người dân.

Hiện, xã đã thành lập và duy trì hiệu quả 3 tổ hòa giải cơ sở và 40 tổ liên gia tự quản tại 3 thôn dân cư, xây dựng thành công mô hình “Chi hội nông dân phòng, chống tội phạm” tại thôn Đồng Phú.

Hàng ngày, công an xã tổ chức trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó nhanh với những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, tiếp nhận và xử lý những nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, do đó, công tác phòng, chống tội phạm ở xã có nhiều chuyển biến tích cực.

Các vụ việc liên quan đến ANTT giảm mạnh, các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư được kịp thời giải quyết, không để tồn đọng kéo dài, gây mất đoàn kết trong nhân dân... Đặc biệt, trong thời gian qua, trên địa bàn xã không xảy ra các vụ, việc ảnh hưởng đến ANCT, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp gây mất ANTT, không xảy ra tội phạm liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, xâm hại tình dục trẻ em......

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương cho biết: Thời gian tới, trên cơ sở quán triệt, nắm vững chủ trương, đường lối QS-QP và đảm bảo an ninh chính trị của Đảng, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP và đảm bảo ANTT, từng bước xây dựng thành công thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ QS-QP và đảm bảo ANTT.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: