An ninh - Quốc phòng

Đảm bảo an ninh tư tưởng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật

Thứ Ba, 27/07/2021

Văn học nghệ thuật (VHNT) là một lĩnh vực tinh tế, nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến nhận thức của đông đảo tầng lớp nhân dân. Cũng chính bởi yếu tố đó, lĩnh vực này dễ bị các đối tượng thù địch lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước. Những năm qua, Công an tỉnh kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực VHNT, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của địa phương.

CBCS Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh kịp thời nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong lĩnh vực VHNT trên mạng xã hội.

Hằng năm, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động VHNT để phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu giải trí, thu hút sự quan tâm, theo dõi của các tầng lớp nhân dân. Điều này cho thấy, vai trò của lĩnh vực VHNT đối với đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân cũng như sự phát triển chung của địa phương vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng xác định đây là lĩnh vực nhạy cảm, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để truyền bá thông tin tiêu cực. Qua công tác nắm bắt tình hình, trên địa bàn tỉnh cũng có một số văn nghệ sĩ có nhận thức cực đoan, lệch lạc, bị các thế lực phản động dụ dỗ, mua chuộc tham gia vào những tổ chức, nhóm sáng tác phi nghĩa với vỏ bọc nghệ thuật như “Văn đoàn độc lập”, mạo danh chấn hưng nền văn học để thực hiện các mưu đồ chính trị đen tối; hay nhóm “Báo sạch” viết bài thể hiện cách nhìn nhận cuộc sống cực đoan, đòi đa nguyên đa Đảng, tự do sáng tác, tự do báo chí...

Trước tình hình đó, công tác đảm bảo an ninh tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực VHNT trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Đặc biệt, khi mạng xã hội ngày càng phát triển, nhiều văn nghệ sĩ có suy nghĩ lệch lạc sáng tác, đăng tải bài viết, bình luận, thể hiện quan điểm cá nhân theo hướng tiêu cực, bôi nhọ chính quyền.

Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn để các đối tượng phản động lợi dụng, chia sẻ rộng rãi, tạo ra làn sóng dư luận trái chiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT tại địa phương.

Để kịp thời nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong lĩnh vực VHNT, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt, kiểm soát toàn diện vấn đề.

Hằng năm, Công an tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với tất cả các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực VHNT, không để xảy ra tình trạng sao kê, lưu hành, buôn bán những sách báo, băng, đĩa có nội dung phản cảm, thông tin xuyên tạc, bội nhọ, chống phá chính quyền.

Đối với những chương trình nghệ thuật biểu diễn, các lễ hội văn hóa truyền thống đều được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt với những tiêu chí, quy định khắt khe.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn diễn ra hơn 60 chương trình biểu diễn nghệ thuật đảm bảo an toàn, đúng chủ chương, đường lối, không để các đối tượng xấu lợi dụng để tuyên truyền, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, nhiệm vụ căn bản, quan trọng nhất để đảm bảo an ninh tư tưởng trong lĩnh vực VHNT là phải kiểm soát chặt chẽ và kịp thời tư tưởng của giới văn nghệ sĩ. Bởi, đây là lực lượng trực tiếp cầm bút sáng tác, lên sân khấu biểu diễn, có ảnh hưởng lớn đối với công chúng và dễ trở thành mục tiêu mà các đối tượng lôi kéo, lợi dụng, mượn ngòi bút, hình ảnh để tuyên truyền, gieo rắc tư tưởng tiêu cực.

Với vai trò là lực nòng cốt, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý lĩnh vực VHNT; tạo điều kiện để động viên, khuyến khích các văn nghệ sĩ hướng ngòi bút của mình vào phục vụ lợi ích của nhân dân và xây dựng chính quyền vững mạnh; tham mưu các sở, ngành liên quan củng cố, ổn định tình hình nội bộ của các nhóm, hội VHNT, không để xảy ra các vấn đề phức tạp.

Việc quán triệt tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tới đội ngũ văn nghệ sĩ cần được triển khai sâu rộng, nhất quán, có sự vào cuộc tích cực của cấp, các ngành để các văn nghệ sĩ có cách nhìn nhận, suy nghĩ thấu đáo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không để các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng, tạo ra phản ứng thái quá, ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương.

Bài, ảnh: Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: