An ninh - Quốc phòng

Lực lượng nòng cốt trong xử trí các tình huống tại cơ quan, doanh nghiệp

Thứ Năm, 29/08/2019

Thành phố Phúc Yên là địa phương có nhiều cơ quan và doanh nghiệp của Trung ương và địa phương, khi có các tình huống khẩn cấp, lực lượng tự vệ là lực lượng nòng cốt trong phối hợp, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời là lực lượng dân vận tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

Trung tá Nguyễn Quang Toán, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Phúc Yên cho biết: Khi xảy ra các tình huống khẩn cấp trên địa bàn, lực lượng tự vệ luôn là lực lượng nòng cốt trong xử trí các tình huống. Để huấn luyện lực lượng tự vệ thành nòng cốt, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành ủy ra Nghị quyết lãnh đạo, UBND thành phố ra chỉ thị lãnh đạo; Ban CHQS thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng năm, xây dựng kế hoạch củng cố lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), kế hoạch công tác DQTV, kế hoạch huấn luyện DQTV.

Thành phố Phúc Yên cử cán bộ giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên; Chỉ huy phó, Chính trị viên phó Ban CHQS các cơ quan, đơn vị tham gia các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức. Ban CHQS thành phố tổ chức tập huấn cho các đồng chí là Trung đội trưởng, Thôn đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng những kiến thức mới về quân sự, quốc phòng địa phương; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

Ban CHQS thành phố chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan (100% có sơ đồ và thuyết minh); chuẩn bị giáo án, mô hình, học cụ theo hướng dẫn của trên; tổ chức huấn luyện điểm để rút kinh nghiệm, triển khai huấn luyện rộng rãi; trong huấn luyện luôn kết hợp lý thuyết đi đôi với thực hành. Hàng năm, qua huấn luyện đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ nắm chắc và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; cùng với các lực lượng khác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Trung đội trưởng Trung đội tự vệ UBND thành phố Phúc Yên cho biết: Để nâng cao chất lượng trung đội tự vệ, Ban CHQS Tự vệ UBND thành phố đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do tỉnh, thành phố tổ chức; kiện toàn các phương án, tổ chức huấn luyện, luyện tập thường xuyên các phương án bảo vệ cơ quan; tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố tổ chức tập huấn, huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố thiên tai; đề xuất thành phố hỗ trợ một phần kinh phí chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, vật chất cho các phương án; hỗ trợ nước uống và cơm trưa cho chiến sĩ tự vệ trong thời gian tham gia huấn luyện.

Hàng năm, lực lượng tự vệ được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực, qua đó, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xử trí các tình huống tại cơ quan, doanh nghiệp.

Lê Xuân LuậtTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: