An ninh - Quốc phòng

Nâng cao hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Hai, 19/08/2019

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của thế trận an ninh nhân dân trong công tác bảo vệ ANTQ, những năm qua, lực lượng Công an tỉnh đặc biệt chú trọng công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của nhân dân ở từng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể… trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Công an huyện Tam Đảo tuyên truyền quần chúng nhân dân chủ động phát hiện tội phạm lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động phạm tội

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 253 địa bàn xây dựng mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó, 41 địa bàn có mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 45 địa bàn có mô hình phòng chống ma túy; 15 địa bàn có mô hình tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; 24 địa bàn có mô hình về trật tự ATGT; 13 địa bàn có mô hình tự quản trong dòng họ; 10 địa bàn có mô hình tự quản trong tôn giáo; 28 địa bàn có mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội; 77 địa bàn có mô hình về phòng cháy, chữa cháy.

Nhiều mô hình đã hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ ANTT như: Mô hình “Nhà trọ tự quản, an toàn về ANTT” ở phường Khai Quang (Vĩnh Yên), xã Bá Hiến (Bình Xuyên) và phường Phúc Thắng (Phúc Yên); các mô hình “1+2” và “1+3” trong lực lượng Hội Cựu chiến binh, có nghĩa là 1 hộ gia đình là hội viên Hội CCB chủ trì, phối hợp 2, 3 hộ liền kề đảm bảo ANTT; các câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Phụ nữ nông dân với pháp luật” và mô hình “Cổng trường trật tự ATGT” ở các trường học…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động của một số mô hình còn hạn chế, việc xây dựng mô hình ở không ít nơi còn mang tính hình thức, có địa bàn mô hình chưa phù hợp với yêu cầu đảm bảo ANTT nên không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Trước thực trạng đó, từ đầu năm 2019, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tổ chức khảo sát, sơ kết hoạt động của tất cả các mô hình đã có trên địa bàn, đánh giá những nội dung đã thực hiện được, chưa thực hiện được so với yêu cầu đề ra. Từ đó, có biện pháp đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng mô hình, khắc phục tình trạng mô hình vừa thiếu, vừa yếu.

Đối với những mô hình không có hiệu quả, tác dụng kém, phải nghiên cứu lại việc xác định mục tiêu, lĩnh vực, địa bàn, nội dung, tên gọi để có biện pháp bổ sung, điều chỉnh, tránh việc xây dựng mô hình chỉ là hình thức. Đồng thời, trên cơ sở kinh nghiệm đã có để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn toàn tỉnh nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, cán bộ, công nhân viên, huy động các ngành, đoàn thể tham gia thực hiện trách nhiệm phòng, chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội.

Mục tiêu đề ra là tăng cường năng lực tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, thu hẹp nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, từ đó, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, tai tệ nạn xã hội. Việc xây dựng mô hình phải trên cơ sở nghiên cứu, lựa chọn lĩnh vực, đối tượng, địa bàn cụ thể đảm bảo phù hợp với thực tiễn; chú trọng kết hợp chặt chẽ xây dựng mô hình về ANTT gắn kết với xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, xã hội để vừa có tác dụng giữ gìn ANTT, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho quần chúng.

Mô hình có thể là một xã, phường, thị trấn, một thôn dân cư, tổ dân phố; một đơn vị đoàn thể, tập thể hoặc là một cá nhân. Mô hình có thể toàn diện về ANTT, văn hóa, xã hội hoặc có thể là điển hình ở một nội dung, lĩnh vực cụ thể nhưng phải chú trọng đến tính sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. Trong đó, đặc biệt quan tâm củng cố, duy trì hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy với mục tiêu trong năm 2019 sẽ xây dựng mới 12 mô hình trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

Bài, ảnh Anh Nga

(Công an tỉnh)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: