An ninh - Quốc phòng

Tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng

Thứ Tư, 14/08/2019

Ngày 13/8/2019, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018 cho 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ khối 4 cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc. Tới dự và chỉ đạo, có Đại tá Nguyễn Việt Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Các đồng chí tham gia buổi tuyên truyền được giới thiệu các chuyên đề, gồm: Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng; nội dung cơ bản của Nghị định 168/2018/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương; nội dung của Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng; nội dung Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định số 02/2018/NĐ-CP của Chính phủ về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; nội dung Nghị định số 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.

Đây là bộ luật quan trọng chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội từ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Trong đó, luật đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật liên quan, văn bản dưới luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng về tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Minh Phương

(Bộ CHQS tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: