An ninh - Quốc phòng

"Chìa khóa" nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên

Thứ Sáu, 28/06/2019

Xác định công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV) giữ vai trò quan trọng, Ban CHQS huyện Yên Lạc luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", phù hợp với tình hình thực tiễn và từng đối tượng huấn luyện.

Lực lượng DBĐV huyện Yên Lạc thực hành trên thao trường. Ảnh Trường Khanh

Để nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DBĐV, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Ban CHQS huyện Yên Lạc ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, trong đó, chú trọng đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DBĐV; chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng DBĐV tham gia huấn luyện. Trước khi huấn luyện, Ban CHQS huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ trong đơn vị phối hợp với địa phương rà soát, nắm chắc tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của từng đồng chí, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để sắp xếp, biên chế DBĐV theo các đơn vị đảm bảo đúng quy định.

Quá trình huấn luyện, Ban CHQS huyện bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, toàn diện, coi đây là "chìa khóa" để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Nếu như trước đây, các giờ học chính trị của lực lượng DBĐV diễn ra trầm lắng, chủ yếu giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình; việc trao đổi, liên hệ thực tế theo từng địa phương còn hạn chế dẫn đến nhận thức về chính trị chưa cao, ảnh hưởng đến kết quả huấn luyện chung thì đến nay, tình trạng đó cơ bản được khắc phục. Cấp ủy, Ban CHQS huyện Yên Lạc đã chú trọngđổi mới, sáng tạo nội dung, phương pháp phù hợp với tình hình thực tiễn và từng đối tượng huấn luyện.

Là người trực tiếp lên lớp, đồng chí Hoàng Văn Thái, Chính trị viên phó, kiêm Chủ nhiệm chính trị, Ban CHQS huyện Yên Lạc cho biết: Nhận được kế hoạch phân công giảng dạy cho lực lượng DBĐV, tôi thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình thông qua việc phê duyệt giáo án; tiến hành thực luyện trước khi lên lớp. Để tạo cuốn hút, háo hức cho người học, nội dung trong các bài giảng chính trị cần phải có sự đổi mới. Ngoài các nội dung, chương trình theo quy định, tôi tiến hành nghiên cứu, trình chiếu các tư liệu, hình ảnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ của quân đội, đơn vị; những âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; những thông tin mới, có tính thời sự gắn với thực tiễn của địa phương. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của lực lượng DBĐV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Song song với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, việc huấn luyện thực hành được Ban CHQS huyện coi trọng. Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ khung cả về nội dung và phương pháp huấn luyện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện; thống nhất phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; cán bộ khung A huấn luyện cho cán bộ khung B, cán bộ khung B huấn luyện cho đơn vị DBĐV.

Trong quá trình luyện tập, duy trì nghiêm nền nếp, thời gian các nội dung cần ôn luyện; sau các buổi huấn luyện, tổ chức kiểm tra để kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa động tác, nội dung chưa đạt...Các đơn vị kết hợp chặt chẽ huấn luyện lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính, đảm bảo chắc; nội dung huấn luyện phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, với đối tượng hạ sĩ quan tập trung, huấn luyện các nội dung như: Kỹ năng viết giáo án, làm kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; thục luyện, thông qua giáo án; nghiên cứu thao trường và phương án tập… Để tăng thời gian thực hành, bảo đảm sát đối tượng, địa bàn và yêu cầu, Ban CHQS huyện Yên Lạc kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện tập trung và chia nhóm đối tượng theo từng nội dung. Quá trình huấn luyện, phân công cán bộ khung A theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ.

Đồng chí Dương Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Yên Lạc cho biết: Ngay sau khi nhận được kế hoạch huấn luyện, BCHQS huyện phối hợp với Trung đoàn Bộ binh 66 chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất bảo đảm việc học tập, sinh hoạt của lực lượng DBĐV. Ngoài những giờ học tập trên lớp, hay huấn luyện tại thao trường, lực lượng DBĐV huyện Yên Lạc còn được rèn luyện lễ tiết tác phong quân nhân, duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt của người chiến sĩ; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ... tạo không khí thi đua sôi nổi, rèn luyện thể lực dẻo dai, gắn kết tình đồng chí, đồng đội.

Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: