An ninh - Quốc phòng

44 địa bàn xây dựng được mô hình phòng chống ma túy

Thứ Sáu, 21/06/2019

Thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, duy trì hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến, trong đó có nhiều mô hình phòng, chống ma túy ở khu dân cư, cơ quan, trường học.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 170 địa bàn xã, phường, thị trấn, khu dân cư, tổ dân phố xây dựng mô hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", trong đó, 64 địa bàn có mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 15 địa bàn có mô hình tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; 24 địa bàn có mô hình về trật tự an toàn giao thông; 23 địa bàn có mô hình tự quản trong dòng họ, tôn giáo; 44 địa bàn có mô hình phòng chống ma túy.

Tiêu biểu như mô hình "Toàn dân tham gia xóa ma túy" tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên được Bộ Công an đánh giá cao và ra thông báo toàn quốc để các đơn vị, địa phương nghiên cứu, vận dụng; mô hình "Dòng họ Đỗ Đình phòng chống tội phạm và không có tệ nạn ma túy" ở xã Tân Phong (Bình Xuyên); mô hình "Không có ma túy" tại xã Tân Lập (Sông Lô)...

Thông qua hoạt động của các mô hình, nhiều kinh nghiệm quý về vận động nhân dân phòng, chống ma túy đã được các địa phương vận dụng vào thực tế, góp phần ổn định tình hình ANTT tại cơ sở.

Thúy HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: