An ninh - Quốc phòng

Xây dựng mô hình “4 an toàn” về an ninh trật tự

Thứ Ba, 18/06/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 11/6/2019 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh phát động xây dựng mô hình với 4 nội dung an toàn: an toàn về địa bàn (tình hình ANTT trên địa bàn ổn định, không xảy ra phức tạp, mất ANTT); an toàn về người (cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và khách đến làm việc); an toàn về tài sản (chủ và khách); đặc biệt là an toàn các hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường tăng cường đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở, kết hợp với phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân không tham gia biểu tình, đình công, lãn công trái pháp luật; chủ động ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi quá khích; tăng cường công tác bảo vệ các cơ quan, công sở, các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, xã hội, nhất là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người lao động nước ngoài...

Mai AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: