An ninh - Quốc phòng

Xử lý vi phạm đất đai ở Tam Dương: Khó nhưng phải quyết liệt

Thứ Năm, 13/06/2019

Nhiều trường hợp vi phạm, diện tích vi phạm lớn, đã hình thành tài sản cố định, có giá trị trên đất vi phạm; phần lớn vi phạm xảy ra từ trước năm 2014 khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm, quyết liệt trong công tác quản lý… Đó là những khó khăn trong việc xử lý vi phạm Luật Đất đai tại huyện Tam Dương hiện nay.

Cán bộ xã Đạo Tú (Tam Dương) vận động người dân chấp hành các quy định về Luật Đất đai

Thị trấn Hợp Hòa là một trong số ít địa phương của huyện Tam Dương khá quyết liệt trong công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai. Gần 100% trường hợp vi phạm từ năm 2014 đến nay được xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh. Trong 3 năm qua, địa phương đã tiến hành xử lý 69 trường hợp vi phạm, trong đó có 21 trường hợp lấn đất, 5 trường hợp chiếm đất, 45 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích; vận động nhiều trường hợp tự nguyện tháo dỡ tài sản trên đất. Từ năm 2014 đến nay, thị trấn không có trường hợp vi phạm mới.

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn thị trấn vẫn còn 180 trường hợp vi phạm Luật Đất đai với diện tích hàng trăm nghìn m2, chủ yếu các trường hợp vi phạm từ trước năm 2014, khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực. Để từng bước giải quyết các trường hợp còn tồn đọng, Hội đồng rà soát, phân loại, xử lý các tồn tại về đất đai của thị trấn được thành lập; công tác rà soát, thống kê, đo đạc được tiến hành nhanh chóng. Đối với từng đối tượng vi phạm đều được Hội đồng bàn bạc, đưa ra phương án giải quyết.Song, khó khăn đối với địa phương hiện nay là các trường hợp vi phạm đã diễn ra từlâu, có trường hợp từ năm 1993, hồ sơ đã thất lạc, khó xác định nguồn gốc đất. Bên cạnh đó, để xác định diện tích đất vi phạm cần nguồn kinh phí lớn, trong khi kinh phícủa địa phương còn hạn hẹp.

Xã Đạo Tú hiện có 62 trường hợp vi phạm Luật Đất đai với diện tích hơn 75.837 m2, trong đó, 21 trường hợp sử dụng đất sai mục đích với hơn 23.000 m2; 3 hộ lấn chiếm đất nông nghiệp, 8 hộ tự ý hạ cốt, khai thác đất làm biến dạng mặt bằng, còn lại là các hộ lấn chiếm hành lang ATGT. Phần lớn các trường hợp vi phạm từ năm 2004 đến năm 2013.

Đồng chí Lê Công Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Tú cho biết: Ngay khi có các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và huyện, xã đã tiến hành rà soát, đo đạc, thống kê các trường hợp vi phạm; lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp hạ cốt, khai thác đất làm biến dạng mặt bằng; đối với những trường hợp vi phạm lấn đất hành lang ATGT QL 2C, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xã báo cáoUBND huyện xin ý kiến chỉ đạo tháo dỡ, cưỡng chế. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý dứt điểm. Nguyên nhân là do các hộ vi phạm phần lớn đã xây dựng các công trình kiên cố, hình thành tài sản trên đất, thời gian vi phạm từ trước năm 2014; trong khi đó, văn bản pháp luật còn chồng chéo.

Có thể nói, hiện nay, công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai tại hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện Tam Dương đều gặp nhiều khó khăn. Tính đến hết quý I năm 2019, toàn huyện có hơn 2.282 trường hợp vi phạm với diện tích hơn 100 ha, phần lớn các trường hợp vi phạm từ nhiều năm trước. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Phó trưởng phòng TN&MT huyện Tam Dương cho biết: Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng trên là hiện nay, hệ thống VBQPPL về đất đai còn chồng chéo, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm còn phức tạp, nhiều công đoạn, mất nhiều thời gian, nhân lực và chi phí. Bên cạnh đó, người dân chưa hợp tác, thậm chí chống đối khi cơ quan chức năng tiến hành xử lý. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm, thiếu quyết liệt trong công tác quản lý đất đai và xử lý các trường hợp vi phạm.

Tại kế hoạch số 149 ngày 4/12/2018 về xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương, UBND huyện đã ban hành giải pháp cụ thể đối với các trường hợp vi phạm; giao nhiệm vụ cho các xã, thị trấn, các phòng, ban liên quan phối hợp giải quyết. Đối với các trường hợp lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định trước ngày 1/7/2014 và các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền, hết năm 2019 sẽ giải quyết từ 30-40% số trường hợp vi phạm trở lên và đến năm 2021 giải quyết dứt điểm. Đối với các trường hợp lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định từ sau ngày 1/7/2014, giải quyết dứt điểm trong năm 2019. Đối với những trường hợp đã thu tiền nhưng chưa giao đất, đến hết năm 2019 giải quyết được 50%, hết năm 2020 đạt 100%.

Nhằm ngăn chặn, không để phát sinh trường hợp vi phạm mới, UBND huyện giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm nếu để phát sinh vi phạm mới mà không có biện pháp xử lý kịp thời. Mới đây, ngày 11/4/2019, UBND huyện đã ban hành công văn số 567 về tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương, trong đó, giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện quy trình xử lý các trường hợp vi phạm theo hướng xử lý tức thì theo Điều 208, Luật Đất đai và Nghị định 102 của Chính phủ. Đối với các trường hợp vi phạm đã bị xử lý hành chính mà vẫn tiếp tục vi phạm, lập hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo Bộ luật Hình sự 2015, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “việc đã rồi”, gây bức xúc dư luận.

Bài, ảnh Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: