An ninh - Quốc phòng

Thế vững quốc phòng

Thứ Năm, 13/06/2019

Kế sách “giữ nước từ sớm, từ xa” được hình thành từ rất lâu đời và là chủ trương xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo của Đảng ta. Thấm nhuần quan điểm đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng LLVT ba thứ quân (bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên) ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giờ luyện tập trên trận địa phòng không của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 66/CTr-TU về thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng KVPT tỉnh; HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết như: Nghị quyết số 20/2001/NQ-HĐND, Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND về chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân và công an viên cơ sở; Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND về quy định mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015.

Đặc biệt, UBND tỉnh xây dựng các đề án: Đề án số 2302/ĐA-UBND về “Xây dựng KVPT giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”, Đề án số 2303/ĐA-UBND về phòng thủ dân sự tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”; Đề án số 5712/ĐA-UBND về tổ chức, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015; đề án xây dựng trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn.

Thông qua quán triệt sâu rộng ở các cấp, các ngành đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy được sức mạnh đoàn kết, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng KVPT ngày càng vững chắc.

Triển khai cụ thể hóa những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, sát tình hình thực tế, đem lại hiệu quả cao; đặc biệt, coi trọng xây dựng ba thứ quân trong LLVT tỉnh và các trận địa, công trình phòng thủ. Bộ đội địa phương thường xuyên được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lực lượng DQTV được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, đến nay tỷ lệ đạt 1,85%, tỷ lệ đảng viên đạt 29%; 137/137 xã đã kiện toàn Ban CHQS xã, phường đủ 100% cán bộ. Hoạt động của lực lượng DQTV đã có hiệu quả tốt trong phối hợp với công an tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn ở cơ sở. Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) ngày càng hùng hậu, vững mạnh, được quản lý chặt chẽ theo đúng Chỉ thị 06 của Bộ Quốc phòng, được biên chế theo phương châm gần, gọn địa bàn "quân đâu, cán đó", tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt từ 75 - 80%.

Thực hiện Quyết định 2412/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011-2020; quyết tâm tác chiến phòng thủ của tỉnh đã được Tư lệnh Quân khu 2 phê duyệt, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu và hoàn thành Đề án “Xây dựng KVPT giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”, Đề án “Phòng thủ dân sự tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” và quy hoạch các nội dung thế trận quân sự KVPT tỉnh Vĩnh Phúc gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn từng huyện. Tổng diện tích quy hoạch là 17.632 ha, chiếm 14,25% diện tích đất tự nhiên; quy hoạch 137 xã, phường, thị trấn là 137 khu vực làng xã chiến đấu với diện tích 685 ha; 9 khu vực huyện, thành được quy hoạch KVPT then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, khu sơ tán, sở chỉ huy trận địa các binh chủng và các điểm tựa, cụm điểm tựa phòng ngự, tiểu đoàn, cấp đại đội, điểm tựa trung đội phù hợp với phương án tác chiến.

Theo Đại tá Phan Văn Quế, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, trên cơ sở quy hoạch thế trận quân sự, tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình trong KVPT tỉnh ngày càng vững chắc như: Xây dựng hoàn chỉnh các công trình gồm hầm ngầm, lô cốt, 2 tuyến đường quốc phòng kết hợp kinh tế; xây dựng đường vào thao trường huấn luyện tổng hợp Bản Long, xã Minh Quang; trận địa pháo phòng không của Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, 12 trận địa súng máy phòng không 12 ly 7, 1 trạm quan sát cảnh báo chiến sự, thiên tai trên đỉnh núi Tam Đảo, 3 đài quan sát phòng không cấp huyện... Trong 5 năm qua, tỉnh đã quan tâm bảo đảm ngân sách chi cho nhiệm vụ xây dựng KVPT hàng trăm tỷ đồng.

Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội theo Nghị định 77 của Chính phủ; kịp thời kiện toàn, bổ sung các quyết tâm, kế hoạch A, A2, A4, hệ thống văn kiện tham mưu tác chiến, kế hoạch phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo tốt cơ sở vật chất, trang bị sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong mọi tình huống; chỉ đạo chặt chẽ các cuộc diễn tập KVPT cấp huyện và các sở, ban, ngành; chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã theo đúng kế hoạch; chú trọng đổi mới công tác tổ chức, phương pháp, lựa chọn nội dung diễn tập phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, sát thực tế địa bàn, với mục tiêu “thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”.

Công tác giáo dục QP&AN cho các đối tượng được quan tâm, có nhiều giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, tập trung vào Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục QP-AN, Luật DQTV, truyền thống vẻ vang Quân đội nhân dân Việt Nam, LLVT tỉnh. Thông qua đó, cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp đã có nhận thức sâu sắc, toàn diện về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Đại tá Nguyễn Thế Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng đặt ra những yêu cầu cao. Do vậy, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phải luôn chủ động, sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả và có nhiều giải pháp chiến lược lâu dài để xây dựng KVPT vững mạnh, hướng tới mục tiêu mạnh về quốc phòng, ổn định an ninh chính trị để tập trung phát triển kinh tế, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Bài, ảnh Đào Duy TuấnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: