An ninh - Quốc phòng

Tập trung xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Thứ Tư, 12/06/2019

Mặc dù công tác quản lý, sử dụng đất đai luôn được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm, song, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai vẫn còn diễn ra phổ biến, tồn tại trong thời gian dài ở hầu hết các địa phương, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án phát triển KT - XH và tình hình an ninh, trật tự. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng chức năng xã Bình Định (Yên Lạc) giải tỏa trường hợp lấn chiếm đất đai tại địa phương. Ảnh: Nguyễn Lượng

Theo số liệu thống kê của các sở, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh,toàn tỉnh có hơn 17.000 trường hợp vi phạm, có tồn tại, vướng mắc về đất đai. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, nhất là dọc trên các tuyến giao thông, nơi có làng nghề, những điểm có điều kiện kinh doanh, buôn bán; chuyển đổi mục đích sử dụng đất không xin phép cơ quan có thẩm quyền; tạo lập tài sản trái phép trên đất đã quy hoạch, giải phóng mặt bằng...

Riêng đối với hơn 13.000 trường hợp tự ý lấn chiếm, chuyển đổi sai mục đích sử dụng đất trái phép, thời điểm từ ngày 1/7/2014 (Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành) trở về trước, có trên 11.400 trường hợp vi phạm với tổng diện tích hơn 600ha. Thời điểm sau ngày 1/7/2014, có hơn 1.600 trường hợp vi phạm, với tổng diện tích trên 33ha.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh, đến nay, các huyện, thành phố đã xử lý được hơn 10.000 trường hợp vi phạm (đạt trên 77% tổng số vụ vi phạm). Trong đó, xử lý được gần 8.600 trường hợp vi phạm trước ngày 1/7/2014; xử lý được trên 1.400 trường hợp vi phạm xảy ra sau ngày 1/7/2014 với diện tích hơn 26ha. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm chủ yếu chỉ dừng lại ở hình thức lập biên bản vi phạm, xử phạt vi phạm bằng tiền. Thậm chí, tại một số địa phương, xử lý chỉ mang tính hình thức, có trường hợp vi phạm sau khi xử lý vẫn tồn tại và chưa được giải quyết dứt điểm.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được cho là ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một bộ phận người dân, tổ chức và doanh nghiệp chưa cao. Những năm gần đây, Nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình kinh tế, nhất là việc chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh doanh dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản... song, việc lập quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất còn chậm, trong khi chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm, đôn đốc, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Bên cạnh đó, định hướng các loại hình kinh tế của một số địa phương chưa thực sự bám sát theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chưa dự báo đúng nhu cầu thị trường để phát triển kinh tế hộ gia đình, cá nhân dẫn đến tình trạng chậm quy hoạch vùng sản xuất quy mô lớn. Do đó, công tác quản lý, sử dụng đất phát sinh nhiều bất cập. Đối tượng được giao đất ở theo quy định Luật Đất đai ngày càng hạn chế, với mục tiêu xóa bỏ bao cấp thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất nên nhiều hộ gia đình, cá nhân ở khu vực nông thôn không có điều kiện để tham gia đấu giá, trong khi đó, nhu cầu về đất ở ngày càng lớn, dẫn đến tình trạng vi phạm về đất đai ngày càng phức tạp.

Một số nguyên nhân chủ quan như: Cấp ủy, chính quyền tại một số nơi chưa tích cực, quyết liệt trong công tác chỉ đạo quản lý, sử dụng đất đai, còn buông lỏng, né tránh, e ngại trong xử lý các vi phạm, cá biệt còn có tình trạng tiếp tay, tạo điều kiện cho các đối tượng vi phạm, gây bức xúc trong xã hội. Do không xử lý ngay từ khi mới phát sinh vi phạm nên hầu hết các trường hợp được phát hiện sau khi đã xây dựng xong các công trình kiên cố hoặc hạ cốt, đào ao nuôi trồng thủy sản, gây khó khăn trong việc khắc phục về tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai tại các địa phương còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Quyết tâm xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai, trong các giai đoạn tiếp theo, các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai. UBND các huyện, thành phố tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 7566/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác rà soát, thanh, kiểm tra nhằm nắm rõ các trường hợp vi phạm để kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý. Trường hợp nào đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai thì xử lý hợp thức công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp nào không đủ điều kiện thì cương quyết xử lý, tháo dỡ, thu hồi đất bằng biện pháp cưỡng chế hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định hiện hành.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: